Omskæring af drenge bør kun ske efter den unge er myndig 

Omskæring af drenge uden medicinsk indikation er etisk uacceptabelt, når indgrebet foretages uden informeret samtykke fra den unge, og et sådan samtykke kan reelt først  gives, når den unge er myndig, mener Dansk Sygeplejeråd

Oprettet: 24.03.2017
Peter Aagaard Brixen, pab@dsr.dk

Omskæring af drenge bør ikke finde sted uden en medicinsk begrundelse, medmindre han er myndig og selv giver sit samtykke til indgrebet. Sådan lyder meldingen fra Dansk Sygeplejeråd i debatten om omskæring af drengebørn efter, at sagen har været drøftet i Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse.

Omskæring af drengebørn har været debatteret i Danmark i årtier. Dansk Sygeplejeråd har besluttet at ændre holdning til emnet og ligger dermed på linje med Lægeforeningen i spørgsmålet om omskæring af drenge, hvis holdning er, at med mindre der er en medicinsk grund til indgrebet, bør det ikke foretages, før drengen er myndig og kan give samtykke. På Dansk Sygeplejeråds kongres i 2016 var emnet til debat, og melding var, at DSR nøje ville følge stillingtagen til dette vigtige etiske emne også set i lyset af eksempelvis Lægeforeningens holdning. Lægeforeningen har for nylig valgt at præcisere sin politik om omskæring af drenge, hvilket erstatter foreningens hidtidige politikpapir fra 2012.

”Dansk Sygeplejeråd har valgt at følge Lægeforeningens holdning og ligger dermed ikke på linje med Sundhedsstyrelsen”, siger næstformand i Dansk Sygeplejeråd Anni Pilgaard.

”Beslutningen om at lade sig omskære bør være et personligt valg, som den enkelte giver sit samtykke til. Spørgsmålet om omskæring kan ikke overlades til et barns forældre, fordi der er tale om et indgreb, der ikke kan gøres om, som både er smertefuldt og som ethvert andet kirurgisk indgreb, indebærer risiko for komplikationer,” siger Anni Pilgaard.

”Omskæring sker ofte i forbindelse med kulturelle og religiøse tilhørsforhold, og der er tale om et indgreb, som permanent ændrer barnets krop, hvorfor indgrebet reducerer barnets mulighed for selv at bestemme over sin egen krop. Derfor bør omskæring af drenge ikke foretages, før den unge er myndig, og selv kan afgøre, om han ønsker omskæring,” siger Anni Pilgaard.

Indgrebet betegnes som i strid med FN's Børnekonvention, hvor der bl.a. står, at børn skal beskyttes mod traditionsbundne ritualer, som kan være skadelige for deres helbred.