Onsdag bød på spændende debatter om demokrati og repræsentation

Forslagsbehandlinger affødte en række principielle diskussioner på kongressen onsdag – og en beslutning om, at nyvalgte næstformænd og formænd i kredsene fremover først tiltræder nogle uger efter de er valgt.

Oprettet: 19.05.2022
Helle Lindberg
Der var god energi i salen under onsdagens debatter.
Foto: Søren Svendsen

Kredsbestyrelse, hovedbestyrelse, demokrati og repræsentation er fortsat emner, der i høj grad interesserer og engagerer kongresdeltagerne. Det stod klart onsdag eftermiddag og aften, da en række forslag gav anledning til energisk debat.

Først på blokken var et forslag om at reducere antallet af frikøbte kredsnæstformænd. Motivationen bag forslaget var et ønske om at fordele ansvaret på færre hænder og fokusere de politiske indsatser i kredsen.

Forslaget nåede dog aldrig til afstemningen, da det blev trukket tilbage, inden det kom så langt. Flere talere gav udtryk for, at hver eneste kredsnæstformand udretter et stort stykke arbejde og ganske enkelt er uundværlige – både for det politiske arbejde, som sparringspartner for FTR og for medlemmerne.

Vi har brug for mangfoldigheden

Herefter gik kongressen videre til at behandle et forslag om at reducere antallet af kredsbestyrelsesmedlemmer i kredsene.

Flere kongresdeltagere argumenterede dog imod forslaget, der ved afstemning blev forkastet. Ét argument henviste til, at man allerede senest ved sidste kongres havde reduceret antallet af kredsbestyrelsesmedlemmer. Et andet modargument gik på, at små faggrupper af sygeplejersker kunne ende med at blive underrepræsenteret.

”Vi skal have en mangfoldig kredsbestyrelse, der er repræsentativ for vores medlemmer. Vi har brug for mangfoldigheden – og derfor er det ikke en løsning at gøre os selv mindre,” blev der sagt fra talerstolen.

Lederstemmer er vigtige

Sygeplejefaglige ledere kom også på programmet. Et forslag om, at Lederforeningens 12 bestyrelsesmedlemmer alle skal repræsenteres i DSR’s kongres affødte både ivrig diskussion og sympatiske tilkendegivelser fra talerstolen.

”Det er vigtigt at høre sygeplejefaglige lederes stemmer i alle debatter i DSR. Vi ved, hvor stor betydning de har for alle sygeplejerskers hverdag. Med det sagt, så har ledende sygeplejersker ligesom alle andre mulighed for at stille op ude i kredsene. Jeg vil desuden gerne rose jer for, at I er mødt så talstærkt op til denne kongres,” sagde formand Grete Christensen.

I sidste ende blev forslaget forkastet, da man i kongressen bl.a. udtrykte bekymring for, at det ville føre til en skævvridning af medlemsrepræsentationen.

Tillidsvalgte får ikke mundkurv på

Et forslag om at genindføre stillerlister ved formand, næstformænd og formandskaber i kredsene førte til en principiel diskussion om, om FTR’er, TR’er og andre tillidsvalgte skal have lov til at stille sig bag kandidater.

”At være tillidsvalgt betyder ikke, at man så får mundkurv på. Vi skal åbent kunne sige, ’det mener jeg,’ i håb om, at medlemmerne så kan danne deres egen mening på et bredere grundlag,” blev der argumenteret fra talerstolen.

Andre talere påpegede, at man som leder eller tillidsvalgt dog skal være bevidst om, at ens ord har vægt. Alle gav desuden udtryk for, at de var glade for diskussionen, som forslaget om stillerlister havde affødt. Forslaget blev forkastet ved afstemning.

Tiltrædelsesperiode for nyvalgte bliver ændret

Debatten på kongressen fortsatte onsdag aften frem til 22.30. Et af aftenens sidste punkter var at det blev vedtaget, at nyvalgte næstformænd og formænd i kredsene fremover ikke skal tiltræde dagen efter valgresultatet er offentliggjort, sådan som det gælder i dag. Det nye tiltrædelsestidspunkt for nyvalgte frikøbte politikere i kredsene bliver 1. december.

Argumenterne for et senere tiltrædelsestidspunkt var primært dels hensyn til at får tid til at afslutte på sin arbejdsplads og dels at kunne overlevere med de afgående politikere i kredsen. Argumenterne mod lød, at det er svært at fortsætte i nogle uger som fravalgt næstformand eller formand i en kreds.

Men forslaget om, at frikøbte politikere i kredsene først tiltræder den 1. i måneden efter valget blev altså vedtaget.

Dermed blev der bundet sløjfe på en begivenhedsrig onsdag med spændende debatter. Efter en kort forfriskning i foyeren gik kongressen til køjs – klar til morgendagen.

Læs også: