Opholdskrav blødes op

Regeringen og Dansk Folkeparti vil ændre forslaget om opholdskravet for at have ret til dagpenge. Med ændringen skal man have været i Danmark i syv ud af 12 år for at modtage dagpenge. Positivt, men ikke godt nok, mener Dansk Sygeplejeråd.

Oprettet: 13.12.2018
Mai Brandi Ludvigsen, mlu@dsr.dk
Anni Pilgaard og Dorthe Boe Danbjørg, næstformænd i DSR, foran Christianborg. Til højre Verner Sand Kirk, direktør i Danske A-kasser.

Regeringen og Dansk Folkeparti har lyttet til den massive kritik og ændrer nu forslaget om opholdskrav i forbindelse med dagpenge. Ændringen betyder, at man skal have været i Danmark i syv ud af de seneste 12 år for at være berettiget til dagpenge. I det oprindelige forslag var det syv ud af de seneste otte år. 

Men opholdskravet burde slet ikke være en del af dagpengereglerne, mener Anni Pilgaard, næstformand i Dansk Sygeplejeråd og formand for Din Sundhedsfaglige A-kasse:

”Det er positivt, at man nu vælger at bløde op på opholdskravet. Det vil betyde, at færre risikerer at miste retten til dagpenge, men det gør det ikke til noget godt forslag. Der vil stadigvæk være helt almindelige danskere, der bliver straffet for at rejse ud og lære nyt, fordi de ender i situationer, hvor de ikke har ret til dagpenge, selv om de har betalt til en a-kasse i årevis”, siger hun.  

Opholdskravet indfases fortsat over tre år. Det betyder, at man skal have været i Danmark i fem ud af de seneste 12 år for at være berettiget til dagpenge i 2019. I 2020 øges kravet til seks ud af 12 år, og fra 2021 og frem vil kravet være syv ud af de seneste 12 år.

Ændringsforslagene til lovforslaget betyder også, at unge, der er ude at rejse med deres forældre, kan være i et tredjeland indtil de fylder 23 år, og stadig have ret til dagpenge, når de kommer hjem til Danmark.

Nyhed: Lovforslag straffer danskere der rejser ud for at arbejde eller uddanne sig

Læs mere om lovforslaget og undtagelserne på danskeakasser.dk