Ordinær kongres tilbage hvert 2. år

Et flertal vedtog onsdag, at Dansk Sygeplejeråds ordinære kongres igen skal afholdes hvert andet år.

Oprettet: 18.05.2022
Lotte Dahlmann, ldh@dsr.dk

Forslagsstilleren, Kreds Midtjylland, motiverede forslaget med, at ”forløbet i forbindelse med OK21 har vist, at der er brug for at styrke fællesskabet og sammenholdet i Dansk Sygeplejeråd.”

Kredsen mente derfor, at der er behov for at afholde ordinær kongres hvert andet år for at skabe stærkt fundament for den politiske interessevaretagelse.

Baggrunden for forslaget er, at DSR’s ordinære kongres i 2018 vedtog, at der i fremtiden skulle afholdes ordinær kongres hvert fjerde år mod tidligere hvert andet år. Samtidig blev det besluttet, at der skulle afholdes en temakongres minimum en gang i den firårige kongresperiode.

Onsdag fremhævede flere talere, at tiden under Coronapandemien har vist behovet for nærhed, og nogle mente, at det er svært at få nuancer med i når kongressen har holdt virtuelle møder, og derfor er det fysiske møde vigtige for at styrke medlemsdemokratiet.

Samtidig blev det fremført, at sundhedsvæsenet forandrer sig i hastigt tempo, og det kalder på hyppigere politisk dialog om kursen for organisationen.

Debatten berørte også spørgsmålet om omkostningerne ved hyppigere kongresser, og 1. næstformand, Anni Pilgaard rejste spørgsmålet, hvad medlemmerne vil sige til det?

Men forslagsstillerne mente omvendt, at Dansk Sygeplejeråd ikke har råd til at lade være. Forslaget om at gå tilbage til at afholde ordinær kongres hvert andet år blev vedtaget med stort flertal.

Se også