Overbelægning på dagsordenen ved åbent samråd

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg havde tirsdag den 12. juni indkaldt sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i åbent samråd om overbelægning på hospitaler.

Oprettet: 12.06.2018
Susanne Bloch Kjeldsen, sbk@dsr.dk
Overbelægning, travlhed og dårlig patientsikkerhed har været på mediernes dagsordenen det seneste år.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) skulle tirsdag den 12. juni svare på spørgsmål fra Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg om, hvad ministeren vil gøre ved massive og vedvarende problemer med overbelægning.

Det var sundhedsordfører for Socialdemokraterne, Flemming Møller Mortensen, som havde indkaldt til samrådet og anledningen var bl.a., at brandmyndighederne i Region Nordjylland ikke længere vil bruge ressourcer på at sidde brandvagt på de overbelagte afdelinger, hvor selve overbelægningen udgør en brandfare. En anden konsekvens af overbelægning er arbejdspres.

Ellen Trane Nørby erklærede sig enig med Flemming Møller Mortensen i, at det er helt uacceptabelt at der er stor overbelægning på mange afdelinger. Hun fremhævede regeringens initiativer som akutpakken, indsatsen for den ældre medicinske patient og indførelsen af en færdigbehandlingstakst. Men hun understregede også, at det vil være et langt sejt træk at komme overbelægningsproblemet til livs. Her skød hun en del af ansvaret over til regionerne.

”Jeg forventer, at regionerne tager alle værktøjer i værktøjskassen i brug. Jeg ved, at de følger situationen løbende og forsøger at undgå overbelægning. Ifølge Danske Regioner har der været ekstraordinært mange patienter med lungebetændelse og influenza fra januar til marts, og derfor vil vi vurdere, hvordan vi kan lave en tilbud om gratis influenzavaccine, for 95 pct. af de indlagte var ikke vaccineret.”

Flemming Møller Mortensen ville gerne have ministerens kommentar til, at hver femte hospitalsafdeling i marts 2018 havde overbelægning og høre, hvilken plan ministeren har for sundhedsvæsenet i spidsbelastningssituationer.

”Man kan diskutere, om der skal bemanding til den helt ekstraordinære situation, der var i år, hvor der var en tredobling af influenzatallet i forhold til året før, og hvor fire pct. af alle senge var optaget af influenzapatienter,” sagde Ellen Trane Nørby.

Samrådet handlede bl.a. om patientsikkerhed, og her kunne Flemming Møller Mortensen og Ellen Trane Nørby godt blive enige om, at det giver dårligere kvalitet og patientsikkerhed, når der er overbelægning.

Pres på sygeplejersker

Formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, var tilhører til samrådet, og hun var også optaget af spørgsmålet om, hvad det betyder for personalet, for alene i 2018 har Arbejdstilsynet givet 10 påbud til hospitalsafdelinger på grund af for stor arbejdsmængde og tidspres.

Grete Christensen kalder det urimeligt, at sygeplejersker og andre frontmedarbejdere skal arbejde under forhold, hvor der ikke er sammenhæng mellem opgaver og ressourcer.

”Patienterne skal selvfølgelig have den nødvendige behandling, men man skal også behandle medarbejderne respektfuldt, og det gør man ikke, når man beder dem betale med deres eget helbred. Medarbejderne risikerer at blive slidt op,” siger Grete Christensen.

Overbelægning har været et kendt problem i mange år, men ifølge Grete Christensen mangler ledelsen at tage ansvar for at sætte ind med nye tiltag.

”Der er brug for at investere i flere medarbejdere, og det kan kun ske ved at tilføre flere penge. Alternativt må man erkende, at der er opgaver, som man ikke kan løfte. Havde sundhedsvæsenet været en byggearbejdsplads var der for længst blevet sat afspærringstape op, og arbejdspladsen var blevet lukket,” siger Grete Christensen.  

Grete Christensen vurderer ikke, at samrådet bragte noget nyt i forhold til at få løst problemet.

"Man må bare konstatere, at de penge, der er sat af til at løse problemet ikke kan ændre den kaotiske situation, som mange sygehuse oplever. Jeg synes, sundhedsministeren sendte aben videre til regionerne, og når de ikke kan løse problemet, hvor skal de så sende aben hen? Det her kalder på en samlet løsning, som er respektfuld over for patienterne og over for det personale, som knokler. Man kunne jo starte med at bruge pengene på mere plejepersonale frem for brandvagter," sige Grete Christensen.

Undersøgelse af sygeplejerskebemanding i regionerne
  • Tre ud af fire sygeplejersker i regionerne har inden for den seneste måned oplevet at være for få sygeplejersker på arbejde i forhold til arbejdsopgaverne.
  • Stort set alle vurderer, at underbemandingen har negative konsekvenser for kvaliteten af plejen og behandlingen. Ni ud af 10 vurderer, at underbemandingen har negative konsekvenser for patientsikkerheden.
  • Årsagen til underbemandingen er oftest, at kollegers fravær ikke bliver dækket af vikarer. Det angiver fire ud af fem. Overbelægning og for lav normering angives hver af ca. to ud af fem.
  • Flest sygeplejersker håndterer oftest underbemanding ved at arbejde hurtigere/mindre grundigt eller ved at springe pauser over. En ud af fem håndterer underbemanding ved at udskyde eller aflyse aftaler med patienter.

Undersøgelsen er gennemført i perioden 17. til 26. januar 2018 af DSR Analyse i samarbejde med MEGAFON. 58% af de i alt 4.165 inviterede medlemmer i DSRs medlemspanel deltog i undersøgelsen.

 

Læs flere artikler om overbelægning og arbejdspres