Overblik FV19: Sundhed er vigtigt emne for danskerne

VALGKAMP: Sygeplejersker blev tema i TV-duel og et flertal for at afskaffe uddannelsesloft tegner sig. Uge for uge giver vi overblik over valgkampens udvikling på sundhedsområdet - og hvad vi mener om den.

Oprettet: 22.05.2019

I de første to uger af valgkampen har sundhed kun fået omkring tre procent af omtalen i de traditionelle medier, viser optælling fra Detektor, Roskilde Universitet og Infomedia.

Men det betyder ikke, at sundhed ikke fortsat er et vigtigt emne for danskerne. På Facebook og Twitter fylder sundhed næstmest. Hele 21 procent af opslag, kommentarer osv. handler om sundhed i det overblik Infomedia har indsamlet den seneste uge. Og når diskussionen handler om sundhed, så er der stort fokus på sygeplejerskerne.

Sygeplejersker i fokus i Lars Løkke og Mette Frederiksens tv-duel

Det var tydeligt i tv-duellen mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke søndag aften, hvor de blandt andet modtog spørgsmål fra publikum. En sygeplejerske, som er leder på en afdeling på Odense Universitetshospital, ville vide, hvordan de to politikere vil sikre, at flere penge til sundhed, går til bedre normeringer og ikke drukner i stigende medicinpriser.

Mette Frederiksen slog fast, at den helt store udfordring lige nu, er at sygeplejerskerne løber for hurtigt. Hun lagde især vægt på, at det kræver forbedringer i arbejdsmiljøet, hvis vi skal fastholde sygeplejerskerne – båder under og efter uddannelsen.

Lars Løkke erklærede sig enig med Mette Frederiksen. De to er desuden enige om, at der skal uddannes flere sygeplejersker.

Ifølge Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, er det positivt, at politikerne nu anerkender, at der er behov for at forbedre arbejdsmiljøet:

”Mette Frederiksen og Lars Løkkes svar viser, at de har lyttet til sygeplejerskerne. Vi skal have gjort noget ved den store mangel på sygeplejersker nu. Jeg er glad for, at kandidaterne er enige om, at sygeplejerskernes arbejdsmiljø skal forbedres. Jeg vil dog tilføje løn som en væsentlig faktor for at fastholde sygeplejersker i faget.”

Lars Løkke Rasmussen tilføjede til Mette Frederiksens svar, at der kan frigives noget af sygeplejerskernes tid, hvis de får lov at udføre flere opgaver, uden at det er på lægens nåde.

”Jeg hæfter mig også ved, at Lars Løkke Rasmussen lagde op til at give sygeplejerskerne et selvstændigt virksomhedsområde. Det skal vi arbejde videre med på den anden side af valget sammen med en ny regering,” siger Grete Christensen om hendes syn på debatten.

2025-plan fra Socialdemokratiet

Finansieringen af fremtidens velfærd er fortsat et tema i valgkampen. Socialdemokratiet gik mandag mere i detaljer med deres plan for den offentlige økonomi frem mod 2025.

Socialdemokratiet har tidligere ønsket at hæve de offentlige udgifter i takt med den demografiske udvikling. Men med udspillet ”Gør gode tider bedre for alle”, præsenterer Socialdemokratiet en plan som indeholder flere penge til velfærd, end hvad befolkningsudviklingen kræver. Socialdemokratiet skriver, at de vil ”udbygge velfærden. Så der bliver mere tid – til de mindste, til de ældste og til dem, der har brug for pleje og omsorg.”

Socialdemokratiet har øremærket 11,5 mia. kr. til sundhed til og med 2025, hvilket svarer nogenlunde til de ekstra udgifter, som er forbundet med befolkningsudviklingen. Desuden er der en ”reserve til øvrige velfærdsprioriteringer, klima, miljø og natur, forsvarsforlig mv.”, som muligvis indeholder penge til sundhedsområdet.

”Sundhedsvæsnet er underfinansieret, og der er hårdt brug for investeringer. Hvis Socialdemokratiet ønsker at løfte velfærdsniveauet, så kommer man ikke uden om sundhedsvæsnet. Med Socialdemokratiets 2025-plan er det tydeligt, at vi har et stort stykke arbejde foran os for at sikre, at der kommer flere penge til sundhedsvæsnet – uanset hvordan valget ender,” mener Grete Christensen.

Farvel til uddannelsesloftet

Venstre har tirsdag meldt ud, at de ønsker at afskaffe uddannelsesloftet. Uddannelsesloftet betyder, at når man bliver færdig med en videregående uddannelse, kan man ikke tage en anden videregående uddannelse på samme niveau, før der er gået seks år.

Uddannelsesloftet blev indført efter en aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Siden da har Liberal Alliance og Socialdemokratiet meldt ud, at de er klart til at afskaffe loftet. Der tegner sig derfor nu et bredt flertal for en afskaffelse af uddannelsesloftet. Det er på tide, mener Dansk Sygeplejeråd.

”Uddannelsesloftet betyder, at nogle studerende dropper ud, fordi de går med en tvivl om, om de nu har valgt helt rigtigt. De ufleksible regler skaber unødvendig frygt og tvivl i stedet for plads til at lære sit fag at kende, udvikle sig og finde sin rette hylde. Derfor er det er på tide, at afskaffe det,” siger Grete Christensen.

Læs mere om folketingsvalget på  dsr.dk/FV19