Patientansvarlige læger skal skabe tryghed i behandlingsforløb

En ny national model for patientansvarlige læger skal skabe øget tryghed i behandlingen, men det er afgørende, at ordningen bliver fulgt op med støttende systemer for de øvrige kritiske elementer i pleje- og patientforløb

Oprettet: 15.11.2016
Peter Aagaard Brixen, pab@dsr.dk

Regeringen og Danske Regioner er i samarbejde med Dansk Sygeplejeråd, Danske Patienter, Kræftens Bekæmpelse, Overlægeforeningen og Yngre Læger blevet enige om en national model for patientansvarlige læger. Formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen ser modellen som et vigtigt skridt i at sikre, at patienten oplever, at der altid er én læge, som bærer det overordnede ansvar for behandlingsforløbet.

”Patientansvarlige læger er ét af flere svar på, hvordan vi får skabt tryghed, sammenhæng og genkendelighed for patienten i rejsen gennem sundhedsvæsnet. Men vi må også være realistiske med, at initiativet i sig selv ikke får patienten til at opleve, ”at der er styr på mig”.  Det er afgørende, at den nye ordning bliver fulgt op med støttende systemer for de øvrige kritiske elementer i pleje- og patientforløb, ligesom der med ordningen stadig er udfordringer med patienternes overgang mellem sygehus, kommune og almen praksis,” siger Grete Christensen.

Hun peger på erfaringerne fra kræftområdet, hvor forløbskoordinerende sygeplejersker har en central rolle i forhold til at sikre helhedsorienterede og sammenhængende forløb. Et vigtig næste skridt bliver derfor at opsamle denne viden og udbrede den til hele sundhedsvæsenet både i regioner og kommuner.

Tydeligt ansvar for behandling

Den nationale model for patientansvarlige læger definerer lægen som ansvarlig for patienten og dennes behandlingsforløb - og ikke kun for de faglige ydelser i en operation eller en episode. Hvis ansvaret for patienten gives videre, fx for at sikre den bedst mulige behandling, sker det ved en struktureret stafetoverdragelse, som både personalet, patienten og de pårørende er inddraget i. Initiativet afløser den nuværende kontaktpersonordning, der blev indført i 2009, men som aldrig er kommet til fungere efter hensigten.

Pilotprojekter i alle regioner

Den praktiske udformning af modellen vedrørende den patientansvarlige læge afventer nu evalueringerne af over 20 pilotprojekter ude i regionerne, der allerede er sat i gang, og som løber frem til slutningen af i år. På baggrund af evalueringerne udgiver Danske Regioner i starten af 2017 en hvidbog, som indeholder en definition og beskrivelse af konceptet for patientansvarlige læger.

Regeringen og parterne genbekræfter dernæst aftalen, og regioner og faglige organisationer vil så – sammen med patientforeningerne – tage afsæt i hvidbogen for at kunne rulle den nationale model for patientansvarlige læger ud til patienterne fra 2017.

Læs aftalen om patientansvarlig læge