Patienter, ældre og sundhedsprofessionelle i opråb: Flere midler til presset sundhedsvæsen

Ældre Sagen, Lægeforeningen, Danske Patienter, FOA, Danske Handicaporganisationer og Dansk Sygeplejeråd går nu ud med en fælles opfordring til Folketinget. Flere ældre og nye behandlinger kræver flere ressourcer til sundhedsvæsenet. ”invester to procent ekstra hvert år til 2025”, lyder opfordringen.

Oprettet: 18.03.2019
Rudi Damkjær, rda@dsr.dk

I de seneste ti år er sundhedsudgifterne vokset med cirka 1 procent årligt. Men hvis det offentligt finansierede sundhedsvæsen skal følge med behovet for behandling og pleje, så skal budgetterne løftes med cirka 2 procent årligt frem imod 2025a. Det svarer til cirka 3 milliarder årligt i starten og 4 milliarder i slutningen af perioden fordelt på regioner og kommuner.

Sådan lyder det i et nyt fælles udspil fra de seks toneangivende organisationer Dansk Sygeplejeråd, Danske Handicaporganisationer, FOA, Danske Patienter, Lægeforeningen og Ældre Sagen. Det er nødvendigt med et langsigtet løft af sundhedsvæsenet, hvis der skal være råd til at tilbyde behandling og pleje på et uændret niveau, i takt med at der kommer flere ældre borgere med behov for behandling og pleje og samtidig være råd til de nye behandlinger og forbedringer, der kommer med udviklingen.

Organisationerne håber, at Folketingets politikere – både de nuværende og de, der kommer på tinge efter valget – lytter til opfordringen. Det er nødvendigt for at leve op til ambitionen om et sundhedsvæsen i verdensklasse.

Grethe Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd:

”Når politikerne med den ene hånd fortsat har høje forventninger til sundhedsvæsenet, men med den anden hånd kun giver en brøkdel af det, der skal til for at leve op til en fagligt forsvarlig behandling og sygepleje, så må vi råbe vagt i gevær – for patienternes og medarbejderes skyld. Som sundhedsorganisationer har vi et ansvar for at pege på konsekvenserne af de politiske beslutninger. Der er brug for økonomiske tilførsler på 2 % om året, og det er ikke taget ud af den blå luft, men er baseret på en nøgtern rapport om status på vores sundhedsvæsen, siger Grete Christensen.

Bjarne Hastrup, direktør i Ældre Sagen:

”Det er fuldstændig uacceptabelt og uforståeligt, at ældre patienter skal ligge på gangen eller på overfyldte stuer. Ældre patienter, der er syge, og måske konfuse skal have behandling og ro. Bliver de oven i købet indlagt på en afdeling med overbelægning, får ældre patienter ikke den behandling og pleje, de har brug for. Denne udfordring bliver ikke mindre i fremtiden. Selvom der bliver flyttet flere opgaver ud til kommunerne, og det faktisk lykkes at forhindre indlæggelser og genindlæggelser, så vil der fortsat være behov for flere pladser på medicinske afdelinger. Antallet af mennesker over 80 år vil stig de næste 10 år – og det vil behovet for indlæggelse også. En del af de ældre får brug for at komme på sygehuset. Ikke bare èn gang, men flere gange,” siger Bjarne Hastrup.

Torben Klitmøller Hollmann, formand for social- og sundhedssektoren i FOA:

”Hvis vi skal kunne levere en ordentlig velfærd til syge og ældre i fremtiden kræver det, at vi kan tiltrække mange nye mennesker til sundhedsfagene. For at kunne gøre det skal vi tilbyde ordentlige arbejdsvilkår. Det handler om tid til at kunne give god og forsvarlig omsorg og ressourcer til at kunne leve op til den faglighed de sundhedsansatte sætter en ære i. Det kræver at økonomien følger med opgavernes udvikling,” siger Torben Klitmøller Hollmann.

Morten Freil, direktør i Danske Patienter:

”Hvis vi i fremtiden vil sikre kvalitet i sundhedsvæsenet, så er det tvingende nødvendigt at tilføre de tilstrækkelige ressourcer. En fremadrettet investering i sundhedsvæsenet er en investering i borgernes livskvalitet og derfor en vigtig prioritet for samfundet generelt. Allerede i dag ser vi konsekvenser af et underfinansieret sundhedsvæsen med eksempelvis overbelagte medicinske afdelinger og en udsultet psykiatri,” siger Morten Freil.

Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen:

”Sundhedsvæsenets økonomiske udfordringer kan ikke klares ved at køre lidt længere på literen. Der skal altså mere brændstof på tanken. År for år frem til 2050 er der udsigt til flere ældre og flere patienter med behov for mere behandling og pleje. Samtidig kommer der hele tiden nye behandlinger og ny teknologi. Det redder og forbedrer liv, men det koster naturligvis også penge. Det er på tide, at politikerne kommer med løsninger på den udfordring,” siger Andreas Rudkjøbing.

Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH):

”Der kommer flere ældre med handicap og patienter med ofte flere kroniske sygdomme. De skal have en ordentlig behandling. Det samme gælder for mennesker i psykiatrien eller på landets bosteder, hvor sundheden halter. Velfærden har brug for et løft - også når det gælder sundhed,” siger Thorkild Olesen.

Læs hele udspillet her

Sundhedsvæsen under pres