Patienter skal ikke miste deres rettigheder på grund af ressourcemangel

Dansk Sygeplejeråd er meget bekymret over tirsdagens afgørelse fra Højesteret, hvor en patient får afvist erstatning for forsinket undersøgelse for brystkræft med den begrundelse, at der ikke var ressourcer til at gennemføre en mammografi i tide.

Oprettet: 29.08.2018
Rudi Damkjær, rda@dsr.dk
Kvinde, der blev screenet for brystkræft 38 dage for sent, har ikke krav på erstatning, afgør Højesteret. (Foto: Christian Als/Ritzau Scanpix)

”Det er helt absurd, hvis arbejdsgiverne i sundhedsvæsenet med denne dom i hånden kan undlade at leve op til krav om ventetider og garantier – alene med henvisning til, at man ikke har tid og penge nok. Vi har i dag et kronisk underfinansieret sundhedsvæsen i Danmark, hvor der konstant er ressourcemangel. Det skal vi gøre noget ved i stedet for at fjerne patienternes rettigheder," siger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd.

Den konkrete sag handler om en kvinde, der har fået afvist at få erstatning for, at hun blev indkaldt for sent til en mammografiscreening. Helt præcis 38 dage for sent, hvor det så viste sig, at hun havde brystkræft. Højesteret afviste at give kvinden erstatning – ligesom Landsretten og Ankenævnet for Patienterstatning – og godtog begrundelsen fra Region Hovedstaden om, at den sene indkaldelse skyldtes mangel på ressourcer. Dansk Sygeplejeråd kalder på en lovændring, så ressourcemangel ikke kan bruges som forsvar for ikke at leve op til patientrettighederne.

”Denne sag må betyde, at ministeren kigger på Sundhedsloven. Men endnu vigtigere er det, at denne sag betyder, at vi kigger på ressourcerne i sundhedsvæsenet. Erstatningen er selvfølgelig vigtig for patienten – men det er jo endnu vigtigere, at vi har et sundhedsvæsen, der kan levere kvalitet til danskerne fremadrettet. Og det kræver altså flere ressourcer i fremtiden, end der er politisk vilje til at bruge," siger Grete Christensen.

Læs mere om sagen i Sygeplejersken