Patienterne betaler prisen, når der er for få sygeplejersker

DEBAT: En ny undersøgelse fra medicinske afdelinger viser, at patienterne klarer sig bedre på de afdelinger, der har flest sygeplejersker ansat.

Oprettet: 01.10.2020

Debatindlæg af Grete Christensen, formand i Dansk Sygeplejeråd, bragt i Sjællandske Medier.

Efter en sommer, hvor vi nok alle åndede lettede op og igen begyndte at se venner og familie, er vi igen sat tilbage. Ikke til start, men vi er stadigvæk langt fra den hverdag, vi alle sammen kendte før corona. Det kan være svært at få øje på noget positivt ved situationen, men i det lys var det trods alt en glædelig nyhed, da det i september kom frem, at vi i Danmark har været gode til at behandle patienter smittet med corona-virus.

Cirka to ud af tre patienter med covid-19, som var de mest syge og blev indlagt på en intensiv afdeling i epidemiens første måneder, overlevede. Det viser tallene fra de 29 hospitalsafdelinger, der modtog de første 323 patienter fra smitteudbruddet og frem til 19. maj. Ingen tvivl om, at det stadigvæk er en skræmmende høj dødelighed, men sammenlignet med andre lande, er det positivt. I for eksempel England, Italien og USA var det under halvdelen af de mest alvorligt syge, der overlevede. Det selv om de danske patienter havde en højere gennemsnitsalder, som vi jo ved trækker ned.

Vi har altså haft kapaciteten til at behandle alle dem, der blev alvorligt syge, og vi haft dygtige sygeplejersker og læger. De har været i stand til at give en eksemplarisk pleje og behandling, og jeg ved da også, at mange medarbejdere i sundhedsvæsenet har knoklet langt ud over det rimelige.

Hvad har virket?

Lige nu interesserer forskere sig verden over for at blive klogere på, hvad der har virket under coronaepidemien, og hvad der ikke har. Sygeplejersker virker, lyder en af konklusionerne fra amerikanske og canadiske forskere. For mens nedlukninger ikke tyder på at have været afgørende for, hvor mange der er døde, så ser antallet af sygeplejersker pr. million indbygger ud til at være et vigtigt parameter for en lav dødelighed.

I Danmark er vi heldigvis sluppet relativt billigt i forhold til antallet af døde, men det har ikke været givet. Vi husker vist alle billederne fra Italien, hvor sundhedsvæsenet ikke kunne følge med, og de døde måtte køres væk i lastbiler. Det var ikke uden grund, at politikerne i starten af marts frygtede det værste. De vidste godt, at det danske sundhedsvæsen i dag er så gennemeffektiviseret, at der ikke er plads til ret meget uforudset. Derfor var det også nødvendigt at aflyse alt andet, som ikke var livsvigtigt.

Tallene er en påmindelse om, hvor afgørende det er med både de rette kompetencer og med det rette antal medarbejdere i sundhedsvæsenet. Både når vi helt usædvanligt rammes af en verdensomspændende pandemi, men også i forhold til alle de sygdomme, der fylder hos danskerne normalt.

Det leder mig til en anden interessant og meget væsentlig nyhed, man har kunnet læse om i sjællandske medier de seneste uger. Den handler ikke om corona, men om sygeplejerskebemanding og patientsikkerhed generelt. En ny undersøgelse fra medicinske afdelinger i Region Sjælland viser, at patienterne klarer sig bedre på de afdelinger, der har flest sygeplejersker ansat. Indlæggelsestiden er lavere, og der er lavere risiko for, at patienterne dør inden for 30 dage fra indlæggelsesdagen.

Undersøgelsen viser også, at det ikke bare er et spørgsmål om det rette antal, det er også afgørende, at det er de rigtige medarbejdere. Er der en høj andel af sygeplejersker i plejegruppen, slår det positivt ud på patientsikkerheden, og de kan derfor ikke bare erstattes af andre.

Det er sådan set hverken overraskende eller helt nyt for os i Dansk Sygeplejeråd. Internationale studier har tidligere vist, at det kan aflæses direkte i patienternes forløb og overlevelse, om der er nok sygeplejersker ansat. Det nye er, at det nu også er undersøgt i en dansk kontekst af forskere fra Sjællands Universitetshospital i samarbejde med Syddansk Universitet. Opgaven er blevet defineret af såvel Region Sjælland som Kreds Sjælland i Dansk Sygeplejeråd, i konsekvens af den sygeplejerskemangel som har præget det sjællandske sundhedsvæsen i flere år. Jeg håber, det kan få politikerne til at spidse ører. Ikke kun i Region Sjælland, hvor man oplever store udfordringer med rekruttering, fastholdelse og mangel på sygeplejersker, men i hele landet.

Vi hører flere og flere vidnesbyrd fra sygeplejersker om, at bægeret er ved at flyde over. De oplever, at effektiviseringer og for meget travlhed går ud over deres mulighed for at levere den kvalitet, de gerne vil og er uddannet til. Det er drænende for arbejdsglæden, men det er også en trussel mod patientsikkerheden. Og det får mange sygeplejersker til at ønske sig væk fra det fag, de egentlig har en stor kærlighed til. Det er et kæmpe problem.

Derfor er det på tide, at alle med ansvar for sundhedsvæsenet bliver mere bevidste om, at de rette normeringer har stor betydning for kvaliteten. Og at der gøres langt mere for at fastholde og opildne begejstringen for faget  hos de sygeplejersker, som vi har så meget brug for at fastholde i sundhedsvæsenet.

Det har simpelthen for store omkostninger ikke at have nok sygeplejersker ansat - ikke mindst for patienterne.