Patienters viden om fejl kan hjælpe sundhedsvæsenet

Det sker, at blodprøver bliver væk, beskeder om behandling går tabt, og patienter får forkert medicin. De fleste fejl bliver hurtigt rettet, men det er alligevel vigtigt, at sundhedsvæsenet lærer af fejlene, og hele tiden bliver bedre. En kampagne skal få patienter og pårørende til at rapportere utilsigtede hændelser.

Oprettet: 01.11.2018
Susanne Bloch Kjeldsen, sbk@dsr.dk
Illustration: Styrelsen for Patientsikkerhed
Styrelsen for Patientsikkerhed vil have danskerne til at rapportere om utilsigtede hændelser

Når noget går galt i sundhedssystemet, er det vigtigt, at man kan lære af det og undgå, at det sker igen. En ny landsdækkende kampagne fra Styrelsen for Patientsikkerhed og de fem regioner skal få patienter og pårørende til at gøre opmærksom på, når noget går galt.

Formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, mener det er vigtigt, at patienterne på den måde kan blive inddraget, så systemet kan lære af deres oplevelser.

”Patienter og pårørendes erfaringer er vigtige. Derfor opfordrer vi til, at de får hjælp til at indrapportere utilsigtede hændelser, fordi det skal skabe nuanceret læring i sundhedsvæsenet. Det vil betyde, at fejl kommer frem, som vi kan lære af,” siger formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen.

Personalet drøfter hændelsen for at lære

Ifølge Sundhedsstyrelsens pressemeddelelse skal alle rapporterede hændelser gennemgås af sundhedspersonale, hvor de har fundet sted. Det vil give personalet mulighed for at lære af hændelsen og forebygge, at noget lignende sker igen. Derefter bliver hændelsen anonymiseret og sendt til Styrelsen for Patientsikkerhed. Her kigger man på det samlede billede af, hvordan hele sundhedsvæsenet lærer af utilsigtede hændelser.

Ifølge overlæge og kontorchef i Styrelsen for Patientsikkerhed, Lene Graversen, lægger patienter vægt på, at sundhedspersonalet lærer af de fejl, der sker.

”Det er netop det, der er formålet med at rapportere utilsigtede hændelser. Det er ikke det samme som at klage, men har kun til formål at forebygge, at de samme fejl sker igen. Derfor vil vi gerne skabe mere opmærksomhed om, at alle faktisk kan være med til at give sundhedsvæsenet mulighed for at lære af utilsigtede hændelser,” siger Lena Graversen. 

Kampagnen består af en film, der vil blive vist på Informationsskærme i venteværelser landet over. Samtidig lanceres en pjece og en plakat til venteværelserne med information om, hvordan man som patient eller pårørende rapporterer en utilsigtet hændelse. Informationsfilmen er produceret i et samarbejde mellem Styrelsen for Patientsikkerhed og landets fem regioner.

Læs mere om kampagnen og find materialet her

Læs mere om patientsikkerhed