Patientinddragelse er drivkraft for udvikling

Patienterne bliver mere trygge, og der sker færre fejl, når de bliver taget med på råd. Det vurderer otte ud af ti læger og sygeplejersker i en ny rapport.

Oprettet: 01.06.2018
Susanne Bloch Kjeldsen, sbk@dsr.dk
Foto: Søren Svendsen

Patientinddragelse har positiv effekt for patienterne. Det angiver både læger og sygeplejersker i en ny rapport på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd, Lægeforeningen og Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Mere end otte ud af ti læger og sygeplejersker giver udtryk for, at patienterne bliver mere trygge og forstår en faglig information bedre, når de bliver taget med på råd. Syv ud af ti er enige i, at patientinddragelse øger patienternes motivation til at tage medansvar for behandlingen.

Når patientinddragelse alligevel er svær at implementere i den kliniske praksis, handler det ifølge rapporten om, at dokumentationskrav stjæler tid fra patientsamtalen.

Formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, mener, at undersøgelsen viser en vigtig tendens, som hun opfordrer sundhedsvæsenets ledere til at gribe.

”Sygeplejersker og læger har en klar tro på, at patientinddragelse virker. Derfor er det en opgave for både politikere og ledere at sørge for, at barriererne fjernes,” siger Grete Christensen.

Giv tid til patienterne

Grete Christensen mener, der er brug for at kigge på bevillingssystemerne, så de i højere grad tager afsæt i patientens ønsker og behov.

”Incitamenter må ikke modarbejde patientinddragelse og helhedsorienterede forløb. Vi skal tage sundhedsvæsenets vision om værdibaseret styring seriøst,” siger Grete Christensen og nævner et eksempel på, at nye arbejdsformer kan frigive tid til patienten.

”Nogle ambulatorier har erstattet faste kontroller med et tilbud om, at patienterne løbende kan kontakte deres faste sygeplejerske, når behovet melder sig, frem for, at de skal møde op på faste tidspunkter. Vi skal udvikle en kultur, hvor patientinddragelse er en rød tråd i sundhedsvæsenet, på samme måde som patientsikkerhed er et bærende princip,” mener Grete Christensen.

Kontrol over eget forløb

En undersøgelse fra Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet, ViBIS, har tidligere vist, at der er mange forskellige opfattelser af, hvad patientinddragelse er, og det gør det svært at forholde sig til essensen. Nogle mener for eksempel, at informeret samtykke er en form for inddragelse, mens andre synes, der skal mere til, eksempler kan være metoderne ”fælles beslutningstagning” og ”brugerstyret behandling”.

Grete Christensen holdning er, at sundhedsvæsenets aktører skal tale sig frem til en entydig opfattelse af, hvad patientinddragelse er og bør være. Hendes eget bud lyder:

”Det er og skal være langt mere end informeret samtykke. Patientinddragelse er at give patienten viden, handlemuligheder og handlekompetencer til at tage kontrollen over sit eget forløb,” siger Grete Christensen.

patientsikkerhed_rapport.pdf

Læs om sygeplejerskers erfaringer med at inddrage patienter