Personalesammensætning skaber problemer på bosteder

DEBAT: Flere steder har ufaglært personale fået for meget ansvar for sundhedsfaglige opgaver. Derfor er det vigtigt at få ansat eller tilknyttet det rette sundhedsfaglige personale til bostederne, skriver Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd.

Oprettet: 28.11.2019

Debatindlæg af Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd,bragt i Avisen Danmark, Fyens.dk mm. den  27. nov. 2019.

Det står skidt til med patientsikkerheden på bostederne. Så skidt at cirka hvert fjerde bosted har fået et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. At der ikke er bedre styr på nogle af vores mest udsatte borgeres sundhed er bekymrende, men det er desværre ikke nyt. Vi har længe vidst, at der er problemer med forkert medicinering og dårlig journalføring på mange bosteder, og senest har medierne kunnet fortælle om en sag på Fyn, hvor en beboer endte med at dø. Det er meget ulykkeligt, når det ender så galt, og det er efterhånden pinligt, at vi ikke får gjort noget ved det.

Problemerne opstår blandt andet, fordi beboernes udfordringer og sygdomme er blevet mere komplekse, og fordi der ikke er sundhedsfagligt personale ansat. En af løsningerne ligger dermed også lige for; vi skal have sikret en bred sammensætning af medarbejdere med de rette kompetencer.

Desværre er der flere eksempler på bosteder, hvor ufaglært personale har fået meget stort ansvar for sundhedsfaglige opgaver.

Blandt andet er mange ufaglærte alene i aften-og nattetimer, hvor de giver medicin. Derfor er det vigtigt, at vi nu kommer i gang med at få ansat eller tilknyttet det rette sundhedsfaglige personale til bostederne.

Det vil samtidig være et godt sted at sætte ind, hvis vi skal have mindsket den sociale ulighed i sundhed. Vi ved, at mennesker med psykisk sygdom ofte også har fysiske sygdomme og markant kortere levetid, fordi der ikke tages ordentlig hånd om deres sundhed. Der findes desværre flere eksempler på, at relativt banal fysisk sygdom har fået alvorlige konsekvenser for borgere på bosteder, fordi sygdommen ikke blev opdaget i tide.

Skal vi kunne levere et ordentligt tilbud til den enkelte, kræver det også yderligere specialisering af botilbuddene i form af målrettede tilbud til mennesker med psykisk sygdom. For eksempel bør der etableres både stoffrie botilbud og tilbud, der bedre kan rumme og hjælpe mennesker med misbrug. I den forbindelse er der behov for en styrkelse af visitationen, så den enkelte borger sikres det rigtige tilbud.

Det er blot nogle af de ting, politikerne bør kigge på, når de forhåbentlig snart tager fat på arbejdet med en plan for psykiatrien og i det konkrete arbejde med at mindske uligheden i sundhed. Lige nu svigter vi beboerne på vores botilbud ved ikke at tage deres sundhed mere alvorligt.

Læs også: