Plan for sammenhængende sundhedsvæsen peger i den rigtige retning

Forslaget til en ny plan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen har gode elementer. Men Dansk Sygeplejeråd efterlyser større ambitioner, der giver et løft til patienterne og deres pårørende.

Oprettet: 26.06.2017
Mads Mostrup Jensen, mmj@dsr.dk
Planen for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen er offentliggjort den 26. juni
Foto: Simon Klein Knudsen

Hvordan skal sundhedsvæsenet rustes til at håndtere det stærkt voksende antal ældre og kronisk syge patienter?

Et udvalg nedsat af regeringen har netop fremlagt sine forslag til fremtidens nære og sammenhængende sundhedsvæsen, og helt overordnet ser Dansk Sygeplejeråd mange gode elementer i planen.

Formand Grete Christensen er især begejstret for, at udvalget vil lave forsøg med tæt samarbejde mellem kommuner og regioner om finansiering, planlægning og ledelse. I dag har regioner og kommuner vidt forskellige incitamenter og økonomiske interesser, og det går ud over patienterne.

”Et tættere samarbejde betyder, at man vil kunne vælge de mest helhedsorienterede løsninger og sætte patienten før systemet. Det vil bane vejen for sammenhængende patientforløb med høj kvalitet og tryghed for den enkelte,” siger Grete Christensen.

”Sygeplejersker er oplagte forløbskoordinatorer”

I Dansk Sygeplejeråd ser vi også frem til, at kommuner og regioner løfter anbefalingen om, at der skal være forløbskoordination på tværs af sygehuse, kommuner og almen praksis.

”Sygeplejersker er oplagte forløbskoordinatorer, som med deres syn på helheden, borgerens sundhed og sygdom samt patienternes individuelle behov vil gøre en forskel for den enkelte borger og patient,” siger Grete Christensen, der ligeledes glæder sig over, at der skal oprettes en specialuddannelse for sygeplejersker i kommuner og almen praksis.

Specialuddannelsen er rettet mod sygeplejersker, der tager sig af borgere, som bliver behandlet på tværs af sundhedsvæsenets sektorer. Men Grete Christensen ærgrer sig over, at udvalget specifikt skriver, at kun en ”mindre gruppe” sygeplejersker skal tilbydes uddannelsen.

”Kommunale sygeplejersker og sygeplejersker i almen praksis arbejder oftest alene - i modsætning til på sygehusene, hvor der altid er en kollega eller en læge til stede i afdelingen. Derfor bør specialuddannelsen være for de mange, ikke for de få,” siger Grete Christensen. Dansk Sygeplejeråd noterer endvidere at udvalget ikke anbefaler brug af avancerede kliniske sygeplejersker på trods af gode erfaringer fra vores nabolande, en konkret anbefaling fra OECD og flere danske kommuners ønsker.

”Vi havde håbet på en mere ambitiøs plan”

Helt overordnet er der plads til større ambitioner i udvalgets plan, mener Dansk Sygeplejeråds formand.

”Vi havde håbet på en mere ambitiøs plan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Vi burde være meget længere i udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Imens bliver opgaverne i bl.a. hjemmesygeplejen blot flere og flere og mere og mere komplekse – virkeligheden har overhalet myndigheder og politikere. Der mangler en erkendelse af, hvor syge borgerne i kommunerne egentlig er, og at det kræver kompetencer og ressourcer at håndtere denne gruppe borgere i det nære sundhedsvæsen” siger hun.

”Der udestår en enorm opgave i at realisere de konkrete mål, udvalget formulerer, og anbefalingerne er desværre kun et lille skridt i den rigtige retning. Udfordringerne løses først, når man betragter sundhedsindsatserne i hele sundhedsvæsenet som en samfundsmæssig investering i stedet for en omkostning. Jeg håber, at partierne på Christiansborg vil være endnu mere ambitiøse i forhold til den aftale og de konkrete indsatser, som man kan blive enige om politisk. Det er svært at være uenig i intentionerne, men anbefalingerne fra udvalget er desværre formuleret for vagt og uforpligtende” siger Grete Christensen.

Læs mere om det nære sundhedsvæsen her