Politikere: Sygeplejersker skal have mere i løn

Dansk Sygeplejeråd satte fokus på den udbredte mangel på sygeplejersker i sundhedsvæsenet ved et velbesøgt debatarrangement under folkemødet på Bornholm.

Oprettet: 17.06.2022
Lotte Dahlmann, ldh@dsr.dk

Der var bred politisk enighed om, at sygeplejersker får for lidt i løn og at landets politikere må handle nu for at løse sundhedsvæsenets udfordringer, da Dansk Sygeplejeråd holdt debatmøde om mangelsituationen på Folkemødet på Bornholm under titlen ”Hallo, er der en sygeplejerske?”

I det Fælles Sundhedstelt på Folkemødet i Allinge på Bornholm var der dog ingen mangel på sygeplejersker. Tværtimod prægede de mange tilstedeværende iklædt DSR’s velkendte røde t-shirts tilskuerrækkerne.


Højere løn til sygeplejersker

De politiske deltagere i panelet var enige om, at sygeplejersker skal have højere løn:

”Hvilken faggruppe forholder sig ikke til, hvilken anerkendelse, der ligger i lønnen?

Selvfølgelig skal lønnen afspejle, hvor vigtig sygeplejerskernes indsats er for samfundet! Hvordan Fanden vil vi ellers løse udfordringerne i sundhedsvæsenet, hvis ikke vi sikrer, at der er sygeplejersker?” spurgte Peder Hvelplund, sundhedsordfører for Enhedslisten retorisk.

Henrik Thulesen Dahl, sundhedsordfører for Dansk Folkeparti, var helt på linje med de øvrige politikere i spørgsmålet om løn:

”Hvis Lønstrukturkomiteen kommer frem til, at der er behov for bedre lønninger til sygeplejersker, så forventer jeg naturligvis, at regeringen afsætter penge til at hæve lønnen.”


Arbejdsvilkårene får sygeplejersker til at søge væk

Rammerne for sygeplejens vilkår i sundhedsvæsenet blev sat af Ingrid Poulsen, sygeplejerske og forskningsleder fra Aarhus Universitet, der forklarede, at omsorgen på hospitalerne i dag er klemt og nedprioriteret på rund af travlhed.

Lise Müller, sygeplejerske, næstformand i SF og medlem af Etisk Råd, erklærede sig enig:

”Omsorg skal være lige så stor en del af behandlingen som selv operationen.”

DSR-formand Grete Christensen pegede på, at flere unge fravælger faget og går andre veje:

”Mange unge vil gerne være sygeplejerske. Men når de oplever det høje tempo og at relationen til patienterne er skåret meget ned, så tænker de, at det var ikke det de drømte om, da de påbegyndte uddannelsen. Og så søger de væk.”


Hver anden rekruttering mislykkes

At arbejdsvilkårene påvirker lysten til at arbejde i faget kunne Sisse Marie Welling, sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns kommune, tale med om:

”Vi har utrolig svært ved at rekruttere personale. I Københavns kommune kan vi ikke få besat 40 procent af sygeplejerskestillingerne, og derfor har vi et sindssygt dårligt arbejdsmiljø! Robusthedskommissionen skal komme med klare anvisninger meget snart, for ellers mister vi flere sygeplejersker i et fag, som er så nødvendigt i sundhedsvæsenet.”

Grete Christensen forklarede, hvorfor lønnen er vigtig for at få sygeplejersker tilbage til det offentlige sundhedsvæsen og hvordan det hænger sammen med arbejdsvilkårene:

”Jo mere man presser på med ekstravagter, jo mere bliver man opmærksom på, om man får en løn, der egentlig svarer til de opgaver og det ansvar man har.”

Hun pointerede, at Dansk Sygeplejeråd har fremlagt 12 anbefalinger til, hvordan man løser mangeludfordringerne, og sagde, at håber, at Robusthedskommissionen vil tage de 12 anbefalinger med i det forestående arbejde for at finde løsninger på en af sundhedsvæsenets største udfordringer.