Positivt og tiltrængt: Ny aftale skal styrke arbejdsmiljøet

Et bredt flertal i Folketinget er blevet enige om at styrke arbejdsmiljøindsatsen. Aftalen betyder blandt andet flere penge til Arbejdstilsynet og en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. Det er positivt og i den grad tiltrængt, mener Anni Pilgaard, næstformand i Dansk Sygeplejeråd.

Oprettet: 25.04.2019
Mai Brandi Ludvigsen, mlu@dsr.dk

For mange danskere bliver syge eller nedslidte af at gå på arbejde. Sådan bør det ikke være, mener regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier, der er blevet enige om en arbejdsmiljøaftale. Den skal styrke arbejdsmiljøindsatsen, så sygdom og nedslidning på grund af arbejde i højere grad forebygges.

Med aftalen er der afsat 460 mio. kr., som både skal gå til et forbedret arbejdsmiljø og indsatsen for ordnede forhold (social dumping). Dermed bliver der delvist rettet op på nogle af de besparelser, Arbejdstilsynet har været underlagt de seneste år. Siden 2015 har regeringen således skåret 100 mio. kr. årligt på tilsyn med arbejdsmiljø. Det er derfor positivt, at man nu tager fat på at få rettet op på indsatsen, mener Anni Pilgaard:

"Det er meget glædeligt, at man er blevet enige om at styrke arbejdsmiljøet, men det skal selvfølgelig ses i lyset af, at Arbejdstilsynet har været udsat for massive besparelser over de seneste år," siger hun.

Som led i aftalen skal Arbejdstilsynet i højere grad målrette deres tilsyn mod arbejdspladser, hvor der er størst risiko for problemer med arbejdsmiljøet.

"Det er også positivt med flere brancherettede tilsyn. Vi ved blandt andet, at der er store udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø på mange sygehuse," siger Anni Pilgaard.

Større fokus på psykisk arbejdsmiljø

Det psykiske arbejdsmiljø bliver også hjulpet på vej med en bekendtgørelse, så det bliver tydeligere, hvad der er de gældende regler. Det vil både gøre det nemmere for arbejdspladserne at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø, og gøre det nemmere for Arbejdstilsynet at skride ind.  

"Det er en stor forbedring, at det nu bliver mere tydeligt, hvad der gælder i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. Vi ved for eksempel, at faktorer som stor arbejdsmængde, tidspres og høje følelsesmæssige krav spiller ind på det psykiske arbejdsmiljø, men i dag er det alt for uklart, hvordan både arbejdspladserne og Arbejdstilsynet kan handle på det," siger Anni Pilgaard.

Læs aftalen