Pris for forbilledlig sundhedspleje til tre-årige børn

Sundhedsplejerske Gitte Christina Sørensen fra Nyborg Sundhedspleje har modtaget prisen ”Årets Sundhedsplejerske 2019” for sin indsats med at udvikle og implementere forebyggende undersøgelser af 3 ½ årige børn i daginstitutioner.

Oprettet: 07.05.2019
Susanne Bloch Kjeldsen, sbk@dsr.dk
Næstformand i Dansk Sygeplejeråd, Dorte Boe Danbjørg (tv) overrakte prisen på 10.000 kroner til Gitte Christina Sørensen (th)

I Nyborg Kommune står sundhedsplejersker for at arrangere forebyggende undersøgelser af 3 ½ årige børn, og dermed er de med til at lukke et gab mellem sundhedsplejen til helt små børn og sundhedsplejen til skolebørn.

Sundhedsplejerske Gitte Christina Sørensen fra Nyborg Sundhedspleje har været med til at udvikle og implementere de forebyggende undersøgelser og for den indsats modtog hun den 6. maj prisen ”Årets sundhedsplejerske 2019”. Prisen, som er på 10.000 kroner, blev overrakt på Fagligt Selskab for Sundhedsplejerskers landskonference på Hotel Svendborg.

Sundhedsplejen bliver tænkt ind tidligt

Næstformand i Dansk Sygeplejeråd, Dorthe Boe Danbjørg overrakte prisen og sagde til prismodtageren:

”Gitte Christina Sørensen har på forbilledlig vis formået at skabe et langt større samarbejde med daginstitutionerne, så sundhedsplejen bliver tænkt ind som en tidlig forebyggende indsats. Samtidig er indsatsen netop et godt eksempel på, hvad et tværprofessionelt samarbejde mellem sundhedsplejersker og pædagoger i daginstitutionerne kan betyde for småbørn.”

Selve indsatsen foregår ved, at børnene bliver delt i ind i grupper på fire-seks børn, hvor en sundhedsplejerske og en pædagog i løbet af en formiddag aktiverer børnene gennem et øvelsesprogram. Afslutningsvis læses historien ”Prinsessen, der ikke ville vaske hænder” for børnene. Sammen med en måling af vægt og højde indgår observationerne samme eftermiddag i en samtale med barnets forældre. Forældrene har forinden udfyldt et valideret spørgeskema om barnets trivsel.

Finder sundhedsplejersken, pædagogen og forældrene, at barnet har behov for opfølgende tilbud eller undersøgelser, henvises barnet og familien til yderligere relevante indsatser. Et af resultaterne af indsatsen er, at der er opsporet overvægt hos 22 procent af børnene.

Gitte Christina Sørensen blev indstillet til prisen af ledende sundhedsplejerske i Nyborg Kommune, Ane Marie Schwartz.

Læs mere om sundhedspleje og tidlig indsats