Pris til sundhedsplejersker bag Småbørnsteamet i Skanderborg

En tidlig indsats kan være med til at forebygge omsorgssvigt og anbringelser, det er Småbørnsteamet i Skanderborg et godt eksempel på. For indsatsen med at oprette og udvikle tilbuddet til sårbare gravide og småbørnsfamilier modtog to sundhedsplejersker den 27. august Årets Sundhedsplejerske Pris 2018.

Oprettet: 28.08.2018
Susanne Bloch Kjeldsen, sbk@dsr.dk
Sundhedsplejerskerne Lea Ardal Bramskov (tv) og Majken Juhl Eriknauer modtager Årets Sundhedsplejerske Pris 2018

To sundhedsplejersker Lea Ardal Bramskov og Majken Juhl Eriknauer fra Sundhedstjenesten i Skanderborg modtog den 27. august Årets Sundhedsplejerske Pris. De var indstillet til prisen af deres leder, Bodil Lauridsen, for deres arbejde med at etablere og udvikle et tværprofessionelt kommunalt Småbørnsteam, som er et tilbud til sårbare gravide og spæd- og småbørnsfamilier.

Prisen blev uddelt af formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, på Landskonferencen for Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker den 27. august.

”Årets sundhedsplejerskepris 2018 går til to sundhedsplejersker, som har ydet en ekstraordinær sundhedsplejerskeindsats. Småbørnsteamet er netop et godt eksempel på en tidlig opsporing og indsats i forhold til nogle af de mest sårbare og problembelastede gravide og familier, hvor de små børn er i fare for at blive omsorgssvigtet,” sagde Grete Christensen.

Småbørnsteamet har sided etableringen i 2012 haft 64 forløb fordelt på 48 familier. Heraf er blot fire af forløbene endt med anbringelse af barnet.

Læs mere om sundhedspleje og tidlig indsats