Professionshøjskolerne vil ensrette prøve i medicinhåndtering

Det har været efterspurgt længe af SLS og DSR. Bedre vilkår for uddannelse i medicinhåndtering og farmakologi. Nu er national ensretning af prøver på vej.

Oprettet: 22.05.2019
Maya Bille, mbi@dsr.dk
Foto: Philip Davali

Der er store nationale forskelle. Både i antallet af timer og prøvernes sværhedsgrad. Prøverne i medicinhåndtering og farmakologi. En ny bekendtgørelse for uddannelsen i 2016 og nye studieordninger betød, at de enkelte uddannelsessteder fik mere frihed til at forme uddannelsen efter lokale forhold.

Men det har også betydet, at undervisning og prøver i farmakologi og medicinhåndtering ikke er ens. Det har betydet udsving i hvor svære prøverne er, og hvor mange der består prøverne på de forskellige uddannelsessteder. Det fortæller Sygeplejestuderendes Landssammenslutning (SLS). De takker derfor professionshøjskolerne for, at de har lyttet og nu vil tage hul på arbejdet med at ensarte prøverne.

”Det er sigende, når vi ser, at der nogle steder er høje dumpeprocenter og forskelle i sværhedsgrader, at vi er nødt til at få lavet nogle retningslinjer for, hvordan den her vigtige eksamen skal forløbe. For alle sygeplejestuderende skal blive uddannet til at blive en dygtig sygeplejerske – uanset hvor i landet de er blevet det,” siger formand Kamilla Futtrup.

Undervisning trænger også til ensretning og løft

SLS har presset på for at få kigget på området efter konsekvenserne af de nye studieordninger begyndte at vise sig. Og i et uddannelsesudspil fra SLS og Dansk Sygeplejeråd er det blandt andet også forbedringer af fagene farmakologi og medicinhåndtering, der bliver efterlyst. Derfor ser Dansk Sygeplejeråd det som et vigtigt skridt på vejen mod et samlet løft af kvaliteten.

”Ensartede retningslinjer for prøven er forhåbentligvis kun starten på et længere forløb med at få ensartet og løftet undervisningen på området, som vi ved at rigtig mange studerende ikke oplever er tilstrækkelig i dag,” siger Dorthe Boe Danbjørg, næstformand i Dansk Sygeplejeråd.

Læs uddannelsesudspillet Flere sygeplejersker NU