Professor: APN-sygeplejersker er den rette vej at gå i Danmark

Gennem solide studier har professor Linda H. Aiken leveret banebrydende forskning. Den dokumenterer blandt andet de oplagte fordele for sundhedsvæsenet ved en ny type sygeplejerske med øgede kompetencer.

Oprettet: 25.01.2018
Michael Bech, mib@dsr.dk
Professor Linda H. Aiken var kommet helt tæt på magtens centrum i Danmark, da hun på Christiansborg holdt oplæg om muligheder for at lette presset på sundhedsvæsenet.
Foto: Claus Bech

Der er nok ingen, som vender sig om efter Linda H. Aiken på en gråmeleret vinterdag på Strøget i København.

For hun er ikke et kendt ansigt i Danmark. Og slet ikke i konkurrence med for eksempel amatørerne fra X Factor, Youtube-stjerner, der blogger om makeup, og mere farverige meningsdannere med styr på det citat-lækre budskab.

Men i den internationale sygepleje er den amerikanske professor intet mindre end en sand superstjerne. Og hun har masser af substans bag budskaberne.

Den verdenskendte sygeplejerske, som er professor i sygepleje og sociologi, var i sidste uge inviteret på ’turne’ i Danmark, hvor hun optrådte med sin forskning i sygepleje.

Læs også: Linda Aiken: Flere sygeplejersker øger overlevelsen hos patienterne

Linda H. Aiken er en af de første, som med solid forskning og brug af statistik har dokumenteret nytten af sygepleje – og konsekvenserne af fravær af sygepleje. Og hendes konklusion er klar, når hun taler om indførsel af de avancerede kliniske sygeplejersker (kendt som APN-sygeplejersker) i Danmark:

Professor Linda H. Aiken mener, det vil være oplagt for Danmark at gøre brug af APN-sygeplejersker for at afhjælpe problemerne i sundhedsvæsenet og opbygge nye kompetencer.
Professor Linda H. Aiken mener, det vil være oplagt for Danmark at gøre brug af APN-sygeplejersker for at afhjælpe problemerne i sundhedsvæsenet og opbygge nye kompetencer.
Foto: Claus Bech

”Den farbare vej - og en mere end holdbar løsning - er at indføre APN-sygeplejersker i Danmark. Vi er ved en korsvej, hvor ændringer skal ske i sundhedsvæsenet i rigtig mange europæiske lande – inklusive Danmark. Før kunne kun læger behandle og ordinere, men det giver ingen mening med de nye, store udfordringer i fremtiden, hvor vi får en voldsom vækst i andelen af ældre mennesker og kronisk syge,” siger Linda H. Aiken ved den del af hendes ’Danmarks-turné’, der foregår i Fællessalen på Christiansborg i København.

APN-sygeplejersker på vej i Danmark

Hun mener, at de avancerede kliniske sygeplejersker (advanced practice nurses) med deres uddannelse og øgede kompetencer kan øge viden generelt blandt sygeplejersker. Det handler ikke om, at APN-sygeplejersker skal være ’mini-læger’, men om at bruge sygeplejens kernefaglighed på en ny måde. Det kan være med til at opnormere danske sygeplejerskers rolle i sundhedsvæsenet og skabe en ny gennemslagskraft for pleje.

De første spadestik til en dansk APN-uddannelse er da også blevet taget i 2017. Her gik otte kommuner med et befolkningsgrundlag, der svarer til en fjerdedel af Danmarks befolkning, sammen om at uddanne de første danske APN-sygeplejersker.

Arrangementet med Linda Aiken er placeret midt i magtens centrum i Danmark i et forsøg på at få politikerne i tale. For den 74-årige amerikaners indlæg handler om et emne, der fylder meget i sundhedsvæsenet: Hvordan løser Danmark problemet med et nedkørt sundhedsvæsen, hvor der mangler læger, hvor kvaliteten af behandlingerne mange steder er kørt ned på vågeblus og hvor befolkningsudviklingen forudsiger en kæmpemæssig udfordring i de kommende år med ældre og kronisk syge?

”APN-sygeplejersker er ikke løsningen i alle lande. Men i et moderne sundhedsvæsen under pres – som det danske – kan netop den type sygeplejersker løse mange tværgående opgaver. I USA har APN virkelig vist vejen. De kommer med ny viden, og kan give kvalitet helt på højde med en læge,” siger Linda H. Aiken.

Læs temaside om avancerede kliniske sygeplejersker: APN-sygeplejersker

Hendes tal og statistikker viser, at investeringer i flere – og bedre uddannede – sygeplejersker virker og fører til bedre pleje.

”Al vores forskning viser, at der er fordele ved APN-sygeplejersker på alle områder. Og ingen forskning viser, at der skulle være problemer med patientsikkerheden. Samtidig vil der i de færreste lande være ekstra omkostninger ved at indføre APN. Det er formentlig endda billigere, da man sparer penge ved nedgangen i antal genindlæggelser og behandlinger,” siger Linda H. Aiken.

”Vi skal planlægge, så vi ikke fortryder i fremtiden”

Ud over at støtte sig til egen forskning i en lang række lande, så lægger Linda H. Aiken sig også tæt op ad tal og anbefalinger fra det internationale økonomiske samarbejde i OECD.

”Det giver mening at bruge de bedre uddannede APN-sygeplejersker som brobyggere i sundhedsvæsenet. I andre lande, som kan sammenlignes med Danmark, er ændringen i opgavefordeling mellem læger og sygeplejersker endt med det samme eller et forbedret kvalitetsniveau i pleje og behandling. De mere tilfredse patienter henviser ved undersøgelser til, at sygeplejersker er tilbøjelige til at give mere information og bruge mere tid til konsultationer end læger,” siger Linda H. Aiken, som også er direktør for Center of Health Outcomes and Policy Research ved University of Pennsylvania.

Amerikaneren er klar over, at mange systemer og regler står i vejen for, at APN-modellen kommer til at virke fuldt ud allerede fra i morgen i Danmark. Men hun opfordrer til, at sygeplejersker indleder uddannelsen inden for de gældende regler og giver professionen et løft, så det bliver tydeligt, at APN kan gøre en forskel.

Sundhedsordfører for Socialdemokratiet, Flemming Møller Mortensen, slutter mødet i Fællessalen af med at konkludere, at Danmark via de otte kommuner, som er gået sammen om en APN-uddannelse, nok skal ende med at få danske avancerede kliniske sygeplejersker i nær fremtid.

”Når behovet vises, så skal vi nok få APN implementeret i sundhedsvæsenet. Man kan sige, at de tre k’er i kapacitet, kompetencer og kontinuitet kommer til at vise vejen for APN i Danmark. Der er opstået en mangel på kapacitet i form af for få læger og pres på kvalitetspleje og udvikling af ny viden i en hårdt udspændt sundhedssektor. Derfor prøver vi at tilføre kompetencer blandt andet i form af APN-sygeplejersker. På den måde skaber vi på længere sigt en ny kontinuitet og et løft til sundhedsvæsenet,” siger Flemming Møller Mortensen.

Læs andre artikler relateret til emnet