Psykiatrien er presset til bristepunktet

Dansk Sygeplejeråd og Dansk Psykiatrisk Selskab advarer mod alarmerende forhold i psykiatrien på landsplan

Oprettet: 19.12.2016
Peter Aagaard Brixen@dsr.dk

Dansk Sygeplejeråd og Dansk Psykiatrisk Selskab advarer mod et udpint arbejdsmiljø i psykiatrien flere steder i landet. På AUH Risskov i Århus er overfald på personalet og selvmord blandt indlagte patienter blevet månedlige begivenheder. Antallet af trusler eller vold mod personale er steget fra 408 sidste år til 551 tilfælde alene i de første otte måneder af 2016 og på afdeling Q er antallet af selvmord fra 2014 – 2016 mere end fordoblet fra 4 til 10 selvmord det seneste år.
 
”Vi er helt derude, hvor dårlige bemandinger koster liv, og hvor der er så lidt personale, at arbejdet med relationer og forebyggelse af vold og udadreagerende adfærd falder fra hinanden. De allersvageste patienter bliver tabt. Situationen er så alvorlig, at der skal fastsættes krav til normeringer på psykiatriske afdelinger, så vi kan stå inde for patienternes sikkerhed og kvaliteten af behandlingen,” siger formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen.
 
Formand for Dansk Psykiatrisk Selskab Torsten Bjørn Jacobsen er enig i kritikken og peger på at psykiske lidelser i de kommende år vil være et af de største sygdomsproblemer i de vestlige lande.
 
”Alligevel lader vi som samfund psykiatrien være udsultet og sikkerhedsnettet om de mest sårbare psykisk syge så grovmasket, at vi kan se tvangsindlæggelser og antallet af retspsykiatriske patienter bare stiger og stiger. Det menneskeligt og fagligt set ikke i orden, og vi skulle i stedet gøre noget for at mindske overdødeligheden og forbedre behandlingen,” siger Torsten Bjørn Jacobsen.

Landsdækkende problem

Sygeplejersker, læger, psykologer og social- og sundhedsassistenter sendte den 12. december et åbent brev til regionsformand Bent Hansen, Regionsrådet og direktionen i Region Midtjylland og gjorde opmærksom på forholdene på Psykiatrisk Hospital i Risskov. Men problemerne er langt mere omfattende end opråbet fra AUH Risskov dokumenterer.
 
Fællestillidsmand og sygeplejerske Henrik Ørskov Larsen fra AUH Risskov konstaterer, at pressede normeringer er et generelt problem i psykiatrien i Region Midtjylland og samme melding lyder fra næstformand i Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden, Mette Sofie Haulrich.

”Normeringerne er så pressede, at de psykiatriske afdelinger udskriver patienter, som ikke burde udskrives. Og på grund af presset på psykiatrien må personalet på andre, åbne afdelinger, leve med at halvdelen af patienterne er indlagt under tvang eller er så dårlige, at de burde være et andet sted,” siger Mette Sofie Haulrich.