Psykiatrien har brug for kvalitet – ikke tvang

Regeringens forslag om en ny tilbudsform rummer gode elementer men løser ikke de grundlæggende problemer inden for psykiatrien

Oprettet: 01.09.2016
Peter Aagaard Brixen, pab@dsr.dk

En ny institutionsform i den ramme regeringen foreslår, fremstår som symptombehandling, der ikke løser de grundlæggende problemer, mener Dansk Sygeplejeråd. Den samlede behandlings- og socialpsykiatri trænger til et gevaldigt løft, så særlige sårbare mennesker, der ikke rummes i de brede tilbud, sikres særligt tilrettelagte forløb, mener formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen.

”Regeringens forslag rummer bestemt gode elementer som fx en styrkelse af de sundhedsfaglige kompetencer.  Men det er samtidigt vigtigt, at vi bygger nye behandlingsformer oven på de gode erfaringer og institutionsformer, der allerede eksisterer. Vi skal ikke skabe flere kritiske overgange mellem institutioner og sektorer, og det må ikke være uklart for borgerne, hvordan vi visiterer til den nye tilbudsform, og der er store etiske udfordringer for patienterne, som vil blive yderligere stigmatiseret,” siger Grete Christensen.

Regeringens forslag om en ny tilbudsform er en del af i alt otte indsatser, der fra 2018 skal forebygge vold på botilbud.  Den nye tilbudsform med ca. 150 pladser, skal tilbydes borgere med svær psykisk lidelse, udadreagerende adfærd og særligt komplekse problemstillinger. Det daglige personale i den nye tilbudsform vil ifølge forslag være sundhedsfagligt personale og socialfagligt personale. Misbrugsbehandling vil indgå som en central del af tilbudsformen.

Personalet får beføjelser til i afgrænsede perioder at gøre brug af besøgsrestriktioner, åbning og kontrol af post, undersøgelse af beboernes opholdsrum og ejendele, kropsvisitation, tilbageholdelse, personlig skærmning, tvunget opfølgning og aflåsning af yderdørene og værelsedøre.

Blandt de øvrige indsatser i regeringens udspil kan nævnes bedre deling af oplysninger om borgeren, bedre sammenhæng med regionernes udgående psykiatriske funktioner, styrket samarbejde med Kriminalforsorgen mv.

Dansk Sygeplejeråd opfordrer regeringen til ikke at låse sig fast på den nye tilbudsform, men i stedet løse nogle af de grundlæggende problemer inden for psykiatrien.

”Der er et alarmerende højt antal afvisninger på de psykiatriske skadestuer, og de mange overgange fra psykiatriske afdelinger til bosteder, til genindlæggelser og nye bosteder skaber usammenhængende forløb for denne målgruppe. Den forebyggende indsats i den nuværende behandlings- og socialpsykiatri trænger til et gevaldigt løft, så vi undgår at skulle oprette nye tilbudsformer med fokus på tvang,” siger Grete Christensen.