Regering stod bag aftalt spil i lærer-lockout

En ny bog afslører, at det var aftalt spil mellem Thorning-regeringen og KL, der førte til den store lærer-lockout i 2013.

Oprettet: 28.09.2017
Michael Bech, mib@dsr.dk
Formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, kalder den aftalte lockout i 2013 for et groft brud på gældende regler.
Foto: Simon Klein Knudsen

I næsten en hel måned i 2013 kunne 557.000 skoleelever ikke komme til at passe deres daglige skolegang. Som led i en overenskomstkamp var omkring 50.000 lærere nemlig blevet lockoutet af deres arbejdsgivere i Kommunerne Landsforening (KL).

Officielt var årsagen til lockouten, at KL og Danmarks Lærerforening ikke kunne blive enige om en overenskomst.

Men sandheden var en anden, afslører en central kilde i bogen ’Søren og Mette i benlås’, som udkommer i næste uge.

Det var således aftalt spil mellem S-R-SF-regeringen anført af statsminister Helle Thorning-Schmidt (S), som førte til lockouten, skriver Ritzau, der har fået fat i bogen før udgivelsen. Målet med det aftalte spil var ifølge bogen at få trumfet skolereformen igennem.

”Lockouten var regeringens beslutning”

Det er den tidligere formand for SF, Annette Vilhelmsen, som også var minister i regeringen, der i bogen står bag afsløringen.

Når regeringen på den måde har besluttet, at lockouten skulle gennemføres, er det et indgreb i en overenskomstforhandling. Normalt ville en lockout være en afgørelse truffet af KL, hvilket havde været en gængs arbejdskamp mellem lønmodtagere og arbejdsgivere.

”Lockouten af lærerne var regeringens beslutning,” siger Annette Vilhelmsen i bogen, der er skrevet af den dobbelte cavlingvinder Anders-Peter Mathiasen. 

SF-formanden accepterede beslutningen om at lockoute lærerne. Samt beslutningen om at ændre lærernes overenskomst ved et lovindgreb.

”Et meget kedeligt signal”

Lovindgrebet blev derefter fremlagt af daværende beskæftigelsesminister Mette Frederiksen, som i dag er S-formand. Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, udtaler sig også i bogen. Han havde hørt om regeringens plan, flere måneder før lockouten fandt sted.

Efter næsten en måneds lockout vedtog den daværende regering, Venstre, DF og De Konservative lovindgrebet. Og dermed sluttede lockouten.

Formanden for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, opfatter den daværende regerings sammenblanding af det politiske ønske om en reform af folkeskolen og brugen af konfliktvåbnet som et groft brud på de gældende normer og regler, der hidtil har været styrende i aftalemodellen på det offentlige område.

Formanden for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, opfatter den daværende regerings indblanding som et groft brud på de gældende regler for aftaler og overenskomstforhandlinger.

”Jeg har ikke læst bogen, men det lyder vildt. Hvis dette virkelig er sket, er det et meget kedeligt signal at sende fra en siddende regering. Det er det samme som at sige, at den ikke stoler på det aftalebaserede system. De frie forhandlinger mellem ligeværdige parter blev helt sat ud af spillet. Og direkte at aftale en lockout, der ender med at lænse en arbejdstagerorganisation for penge, er at gå langt over stregen,” siger Grete Christensen.

Der har i forvejen ikke været kendte eksempler på, at der er sket så markant en sammenblanding mellem reformpolitik på Christiansborg og Den Danske Model i den offentlige sektor, som det der skete ved OK13. Historisk set har aftalemodellen i den offentlige sektor imidlertid altid været politiseret. Blandt andet forstået på den måde, at den økonomiske ramme, der er at forhandle om, er fastlagt af et flertal af politikerne på Christiansborg.

”Man kan sige, at de seneste cirka 10 år har de offentlige arbejdsgivere indtaget en mere offensiv rolle og i meget højere grad end tidligere været styret af det politiske reformklima på Christiansborg end af personalepolitiske hensyn. Men det grundstød mod forhandlingsretten, som den daværende regering på denne måde har været med til, kan være ødelæggende for tilliden i forhandlingssystemet,” siger Grete Christensen.

Helt åbenlyst” dikteret af regeringen

Tidligere og frem til cirka midten af 00’erne agerede arbejdsgiverne inden for rammerne af en ’gentleman-agreement’, der i mange år var styrende for samarbejdsklimaet mellem parterne i den offentlige sektor. Arbejdsgiverne var bevidste om deres dobbeltrolle som både budgetmyndighed, lovgiver og arbejdsgiver.

Men det har ændret sig med regeringens beslutning om at gribe ind med en beslutning om at lockoute lærerne i 2013, mener Grete Christensen.

Med Thulesen Dahl og Vilhelmsens udtalelser er det nu ”helt åbenlyst”, at forløbet var dikteret af regeringen, mener formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen.

”Man har bedt om at få dokumentation for, at det var politisk orkestreret, og det kan man nu se med al tydelighed. Når en statsminister begynder at kalde partiledere ind, før forhandlinger overhovedet er gået i gang, kan det vel ikke siges meget tydeligere,” siger han til Politiken.

Det har endnu været svært for medierne at få udtalelser fra medlemmer af den daværende regering, men Politiken har fået en kort kommentar fra Bjarne Corydon (S), der var finansminister under lockouten.

”Den udlægning kan jeg klart afvise helt i forlængelse af de mange gange, jeg og Finansministeriet detaljeret har redegjort for forløbet,” siger Bjarne Corydon.

Danmarks Lærerforening har på forhånd aftalt med Politikens Forlag, som udgiver ’Søren og Mette i benlås’, at aftage 3.000 bøger.

Læs andre artikler relateret til emnet