Regeringen vil skære ned på bureaukrati og styrke velfærdsuddannelser

Ja tak til mere frihed til medarbejderne og til en styrkelse af professionsuddannelserne. Men tro ikke, at der sidder en masse sygeplejersker og laver overflødigt administrativt arbejde. Sådan lyder reaktionen fra DSR-formand Grete Christensen på regeringens nye reformudspil.

Oprettet: 26.09.2022
Mai Brandi Ludvigsen, mlu@dsr.dk

Under overskriften ’Danmark kan mere III’ har regeringen lanceret et nyt udspil, der består af to dele. Dels skal velfærdsuddannelserne styrkes ved at afkorte halvdelen af kandidatuddannelserne med et år. Dels skal der skæres ned på administration og bureaukrati, så der kan frigives tid til de borgernære opgaver.

”Mindre dokumentation er godt, hvis det er unødvendig dokumentation. Sygeplejefaglig dokumentation og journalføring handler om kvalitet og patientsikkerhed, derfor gælder det om at være bevidst om det faglige behov og mindske overstyring”, siger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd.

Hun er enig i ambitionen om, at der skal frigive mere tid til de mere borgernære opgaver. Det kan for eksempel ske ved at forenkle tilsynetpå ældreområdet, og ved at flere borgere får pakket deres medicin i dosispakker af apotekerne.

Mindre administartion – mere borgernær velfærd

Ifølge udspillet er kommunernes udgifter til administration steget med 2,5 mia. de seneste ni år. Det skal reduceres med 5 pct., så der kommer mere borgernær velfærd.

Det skal blandt andet ske ved at lave velfærdsaftaler, der sætter alle kommunerne fri. Samtidig skal der indføres et statsligt regelstop, der betyder,  at der ikke kan indføres en ny regel, uden at fjerne en anden. På ældreområdet skal halvdelen af kravene til daglige registreringer fjernes.

Samtidig skal antallet af medarbejdere op, blandt andet gennem fokus på fuldtid, sygefravær og seniorpolitik. Derudover skal medarbejdere med relevant baggrund med stillinger i forvaltningen ud og tage del i arbejdet med borgerne, for eksempel i ældreplejen.

”Vi siger ja tak til mere frihed til medarbejderne, men det forudsætter en national kvalitetsplan på ældreområdet med nogle klare rammer for, hvad der skal løses og på hvilket kvalitetsniveau. Samtidig vil jeg gerne advare mod at tro, at der for sygeplejerskernes vedkommende kan hentes en masse ved at flytte rundt på folk. Langt størstedelen af sygeplejerskerne i kommunerne arbejder allerede tæt på borgerne,” siger Grete Christensen.

Stor omprioritering skal styrke velfærdsuddannelser

Den anden del af udspillet omhandler uddannelsesområdet. Her skal uddannelserne på velfærdsområdet løftes med 300 mio. kr. Pengene skal blandt bruges på flere undervisningstimer, styrket praktik og bedre undervisningsfaciliteter.

”Det er hårdt tiltrængt at få styrket sygeplejerskeuddannelsen og de andre uddannelser på velfærdsområdet. De seneste års ansøgertal viser, at uddannelserne står over for store udfordringer med at rekruttere studerende, og i den anden ende skriger sundhedsvæsenet, skoler og daginstitutioner på kvalificeret arbejdskraft. Det her er et skridt på vejen til at vende den situation,” siger Grete Christensen.

Finansieringen skal ske ved, at halvdelen af kandidatuddannelserne afkortes med et år. Der er lagt op til, at det især er de humanistiske og samfundsfaglige uddannelser, der skal være kortere, mens de sundhedsfaglige og naturvidenskabelige i højere grad går fri. Dansk Sygeplejeråd forestiller sig ikke, at det vil ramme de to-årlige kandidatuddannelser, der er designet til at bygge ovenpå en professionsbachelor, for eksempel cand.cur.

Læs reformudspillet 'Danmark kan mere III'