Regeringen vil skaffe flere sygeplejersker med nyt udspil

Et nyt udspil fra regeringen vil skaffe flere medarbejdere og dermed mere tid til patienterne i sundhedsvæsenet. Blandt andet skal der uddannes flere sygeplejersker, og sygeplejersker skal have mulighed for at udføre flere opgaver selvstændigt. Regeringen vil også have flere sygeplejersker op i tid.

Oprettet: 18.01.2019
Mai Brandi Ludvigsen, mlu@dsr.dk
Ellen Trane Nørby fremlægger sundhedsudspil fra regeringen og henviser i den forbindelse til artikler i Sygeplejersken

Tidligere på ugen kom regeringens længe ventede sundhedsreform og i dag, fredag, præsenterede sundhedsminister Ellen Trane Nørby så endnu et sundhedsudspil fra regeringen. ’Flere hænder og større arbejdsglæde’ hedder udspillet, der skal skaffe flere sygeplejersker og andre sundhedsmedarbejdere.

Der skal uddannes flere sygeplejersker

Udspillet indeholder flere gode initiativer rettet mod sygeplejersker. Ikke mindst foreslår regeringen, at der over de næste fire år skal optages 150 flere studerende om året, så der i 2020 vil starte 600 flere på uddannelsen end i dag.

Det glæder formand Grete Christensen:

”Vi er nødt til at skaffe flere sygeplejersker for at kunne lette arbejdspresset. Det går ud over både patienterne og den faglige stolthed, når sygeplejersker ikke har mulighed for at levere den kvalitet, der er brug for. Derfor er det positivt, at regeringen vil øge optaget på uddannelsen. Det kan vi ikke komme hurtigt nok i gang med”, siger hun.

Grete Christensen minder samtidig om, at øget optag på uddannelsen bør følges op med et stop for omprioriteringsbidraget, der betyder, at professionshøjskolerne skal skære to procent af deres udgifter årligt. Det har ifølge Grete Christensen forringet forudsætningerne for at kunne tilbyde en god uddannelse år for år.

Mere ansvar til sygeplejerskerne

Et andet vigtigt initiativ i udspillet er at lade sygeplejerskerne bruge deres faglighed mere ved at lade dem udføre flere opgaver selvstændigt. Sygeplejersker skal eksempelvis kunne vaccinere ældre ude i eget hjem, tage blodprøver og sy små sår. Altså opgaver, som de allerede varetager, men ikke uden tilladelse fra en læge.

”Det har længe været et stort ønske i Dansk Sygeplejeråd, at sygeplejersker får mulighed for at varetage flere opgaver selvstændigt. Derfor er vi rigtig glade for, at regeringen nu åbner op for den mulighed. Det vil give færre flaskehalse, og vi vil undgå spild af både lægens og sygeplejerskens tid,” siger Grete Christensen.

Regeringen vil have sygeplejersker op i tid

Sygeplejemanglen skal ikke bare løses ved at uddanne flere. Regeringen vil også gerne have flere sygeplejersker til at gå op i tid. Der er ca. 53.500 ansatte sygeplejersker i det kommunale og regionale sundhedsvæsen. Heraf arbejder ca. 28.900 på deltid. Flere af dem skal i fremtiden vælge at arbejde fuldtid, lyder det fra Sundhedsminister Ellen Trane Nørby i en pressemeddelelse:

”Vi skal have skabt nogle bedre rammer, så der er flere, der kan se sig selv arbejde fuld tid – for de timer gør en meget stor forskel. Faktisk er det sådan, at hvis 17 procent af dem, der i dag er ansat på deltid, arbejdede 1,3 time mere hver uge, ville det svare til, at der blev ansat 1000 flere sygeplejersker. Men det kræver, at vi skaber et sundt og godt arbejdsmiljø, og det vil vi drøfte med arbejdsmarkedsparternes forskellige parter,” siger Ellen Trane Nørby.

Den dialog indgår Grete Christensen meget gerne i:

”Vi ved, at mange sygeplejersker på deltid, ville overveje at gå op i tid, hvis den økonomiske gevinst var større, og hvis arbejdsmiljøet blev bedre. Så der er helt sikkert skruer, der kunne justeres på. Stort arbejdspres og skæve arbejdstider gør, at mange sygeplejersker oplever, at de ikke kan holde til fuldtid.”

Flere sundhedsplejersker

Endelig er det også glædeligt, at regeringen vil øge optaget på uddannelsen til sundhedsplejerske fra 120 til 150 pladser årligt.

”Sundhedsplejerskerne er afgørende i indsatsen over for sårbare børnefamilier og for at få det nære sundhedsvæsen til at fungere. Det er rigtigt set, at vi skal have uddannet flere sundhedsplejersker, hvis vi skal løfte nye opgaver i sundhedsplejen,” siger Grete Christensen.

Udspillet er en selvstændig del af regeringens udspil til sundhedsreform, men behøver ikke at afvente at en reform bliver forhandlet politisk på plads. Dansk Sygeplejeråd er inviteret med til drøftelserne af de enkelte initiativer, og Grete Christensen håber, at man hurtigt kan blive enige om nogle konkrete løsninger.

Læs mere i udspillet 'Flere hænder og større arbejdsglæde'

Læs mere om regeringens udspil til en sundhedsreform: 'Patienten først – nærhed, sammenhæng, kvalitet og patientrettigheder