Regionerne halvvejs i mål med 1.000 flere sygeplejersker

En midtvejsstatus på 1000 flere sygeplejersker viser, at målet er godt på vej til at blive opfyldt. Så langt så godt. Der skal dog nye ambitiøse mål til, hvis sygeplejerskerne skal kunne mærke presset lette, lyder det fra DSR-formand Grete Christensen.

Oprettet: 14.04.2021
Mai Brandt Ludvigsen, mlu@dsr.dk
Sygeplejerske behandler patient
Foto: Lena Rønsholdt

584 sygeplejersker flere er ansat på de danske sygehuse i fjerde kvartal i 2020 sammenlignet med samme periode i 2019. Regionerne opfylder dermed delmålet om 500 flere sygeplejersker i 2020 og er godt på vej mod målet om 1.000 flere sygeplejersker i 2021, som det er blevet aftalt med regeringen.  

Grete Christensen, formand i Dansk Sygeplejeråd, glæder sig over, at der er kommet flere sygeplejersker på sygehusene:

”Det er godt at se, at vi nu er halvvejs i mål med at ansætte 1.000 flere sygeplejersker. Desværre er vi stadigvæk langt fra mål, når det gælder om at få arbejdstempoet ned på et niveau, hvor det ikke slider sygeplejerskerne op og går ud over kvaliteten hos patienterne. Det tager tid og kræver nye initiativer. Derfor har vi også opfordret regeringen til at sætte penge af på finansloven for 2022 til yderligere 2.000 sygeplejersker,” siger hun.

Grete Christensen minder om, at de 1.000 ekstra stillinger ikke bare skulle smøres tyndt ud, men oprettes der, hvor der er allermest pres på. Det kan variere lokalt, men gælder særligt skadestuer, akutmodtagelser og kirurgiske og medicinske afdelinger, hvor sygeplejerskerne oplever højere arbejdstempo end på andre afdelinger. 


Mangel på sygeplejersker giver travlhed og dårligere kvalitet

At der er brug for flere kollegaer, bliver bekræftet i en ny arbejdsmiljøundersøgelse blandt medlemmer af Dansk Sygeplejeråd (SATH 2021). Den viser, at 61 pct. af sygeplejerskerne oplever, at det altid eller ofte er nødvendigt at arbejde meget hurtigt. Knap hver tredje oplever, at det går ud over kvaliteten af arbejdet. Og lidt under hver tredje, der altid eller ofte oplever, at de ikke når alle deres arbejdsopgaver.

Samtidig viser undersøgelsen, at de sygeplejersker, der oplever et højt arbejdstempo, har lavere jobtilfredshed, højere grad af nedslidning og udbrændthed samt mere sygefravær.

”Jeg oplever en stor frustration hos mange sygeplejersker. Det skyldes ikke en enkelt ting, men hele situationen med et stigende arbejdspres, mangel på kolleger og for lav løn - og så lige toppet med corona. Det får mange til at overveje at forlade det fag, de egentlig holder af, og det bliver arbejdsgiverne nødt til at tage alvorligt, hvis sundhedsvæsenet skal hænge sammen fremadrettet. Derfor skal der også arbejdes meget mere målrettet med at gøre det attraktivt for sygeplejersker at blive i deres job, og det er et ansvar for både arbejdsgiverne og Christiansborg, siger Grete Christensen.

Bedre fastholdelse handler blandt andet om gode introduktionsforløb, flere kolleger, tydelige karrieveje og bedre løn.

Dansk Sygeplejeråd opfordrer politikerne på Christiansborg til at sætte yderligere penge af på finansloven for 2022 til et nyt mål om 2000 flere sygeplejersker og til at løfte antallet af uddannelsespladser på sygeplejerskeuddannelsen. Det skal sikre, at målsætningen om flere sygeplejersker kan fastholdes og udbygges.

Læs mere om SATH-undersøgelsen og travlhed blandt sygeplejersker.