Regionsrådet har lyttet til medarbejdernes kritik

Ledelsen på Hospitalsenhed Midt blev afskediget af regionsdirektionen blandt andet, fordi de i et høringssvar var kritiske over for regionens spareplaner. Nu er regionsdirektøren blevet afskediget af den politiske ledelse.

Oprettet: 19.09.2018
Susanne Bloch Kjeldsen, sbk@dsr.dk

Først blev ledelsen på Hospitalsenhed Midt afskediget af regionsdirektionen blandt andet, fordi de i et høringssvar var kritiske over for regionens spareplaner. Nu er regionsdirektøren blevet afskediget af den politiske ledelse. Dansk Sygeplejeråd er tilfredse med situationen, for den viser, at den politiske ledelse har lyttet til medarbejderne.

”På medarbejdernes vegne sætter jeg pris på, at politikerne nu har lyttet til vores kritik og med deres beslutning taget den alvorlig,” siger Anja Laursen, kredsformand, Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland.

Sagen kort

Sagen begyndte den 22. august, da Region Midtjylland kom med en spareplan på knap 300 mio. kr. Den lagde op til, at 80 pct. af besparelserne skulle findes på Regionshospitalet Viborg/Hospitalsenhed Midt. Spareplanen blev sendt i høring, og den 30. august indleverede HovedMedUdvalget (HMU) ved Hospitalsenhed Midt sit høringssvar. Det indeholdt kritik af spareplanerne samt en alternativ spareplan. Den 6. september blev sygeplejefaglig direktør Tove Kristensen og hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen fyret.

Beslutningen om fyring af ledelsen på Hospitalsenhed Midt vakte voldsom kritik blandt medarbejderne, for hvor langt rækker ytringsfriheden?

Medarbejderrepræsentanterne i regionens øverste medarbejderudvalg (RMU) valgte samlet at forlade et møde den 13. september 2018, efter Anja Laursen, der er 1. næstformand i udvalget, havde oplæst en erklæring fra medarbejderne. Heri udtrykte de kritik af direktionens ledelsesstil, der med sine ’handlinger skaber utryghed og mistillid i MED-systemet - såvel blandt ledere som medarbejdere.’ Medarbejderne opfordrede desuden ”til en tilkendegivelse fra såvel Regionsrådet som direktionen i forhold til, om man reelt vil et samarbejde baseret på demokratiske værdier.”

”Nu venter et stort arbejde med at genopbygge tilliden og få klare spilleregler for, hvordan samarbejdet skal foregå fremadrettet – både i regionens øverste samarbejdsudvalg og ikke mindst på kryds og tværs i det midtjyske hospitalsvæsen og på de enkelte hospitaler. Det arbejde går vi selvfølgelig konstruktivt ind i. Og her er det vigtigt, vi fortsat står stærkt sammen på tværs af faggrupper og arbejdspladser,” siger Anja Laursen.

Læs mere om besparelser på sygehusene