Rekruttering af sygeplejersker er fortsat et problem

Nye tal fra STAR viser, at 4.510 forsøg på at rekruttere en sygeplejerske var forgæves fra marts til august 2021. Det svarer til, at 43 procent af de opslåede sygeplejerskestillinger ikke førte til ansættelse. Det handler om løn og arbejdsvilkår, fastslår formand for DSR, Grete Christensen.

Oprettet: 15.12.2021
Alexandra Pedersen, alp@dsr.dk

Fra marts til august 2021 blev der slået 4.510 sygeplejerskestillinger op, som ikke førte til ansættelse, eller at en person uden de efterspurgte kompetencer blev ansat. Det svarer til, at 43 procent af rekrutteringsforsøgene mislykkedes.

Det fremgår af den seneste opgørelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Procentdelen af forgæves rekrutteringer af sygeplejersker er faldet fra 47 procent til 43 procent siden oktober. Men det dækker reelt over flere forgæves rekrutteringer, fordi antallet af opslået stillinger er steget fra 3.450 i forrige undersøgelse til 4.510 det seneste halve år. I samme periode i 2020 var det kun ca. hver femte, 17 procent, af rekrutteringerne af sygeplejersker, som var forgæves.

Ifølge Dansk Sygeplejeråds formand, Grete Christensen, skyldes problemerne med at rekruttere sygeplejersker, at grundlønnen ikke følger med uddannelsesniveau og ansvar:

”Det er svært at få ansøgere til stillingerne, når lønnen ikke står mål med det store arbejdspres og ansvar. Vi ser sygeplejersker, som har uddannet sig, og så efterfølgende forlader faget. Det er nødvendigt, at arbejdsgiverne gør mere for at skabe rammerne så de kan fastholde, samt tiltrække flere,” siger Grete Christensen.

Rekrutteringsudfordringer ligelidt fordelt geografisk

Værst står det til i Hovedstaden, hvor halvdelen, 49 procent, af forsøgene på rekruttering er forgæves. Andelen af forgæves rekrutteringer er dermed faldet siden forrige undersøgelse, hvor det var 63 procent af forsøgene på at rekruttere sygeplejersker der var forgæves.

Modsat så er andelen af forgæves rekrutteringsforsøg steget i Jylland og på Fyn siden sidste undersøgelse. Tidligere var der større forskelle mellem landsdelene, men i denne undersøgelse er udfordringerne mere ligeligt fordelt geografisk.

Region Sjælland har en forgæves rekrutteringsrate på 47 procent, og Fyn ligger på 42 procent. I Jylland ligger procentdelene på 25 procent i Nordjylland, 28 procent i Vestjylland, 35 procent i Sydjylland og 43 procent i Østjylland.

De forgæves rekrutteringer resulterer i, at mange stillinger er ubesatte. En rundspørge blandt ledende sygeplejersker viste tidligere i år, at der er op mod 5.000 ubesatte stillinger.

”Der skal laves en plan for, hvordan man skaber sammenhæng mellem antallet af sygeplejersker og antallet af patienter. 4510 forgæves rekrutteringer er et meget højt tal, og hvis vi skal holde sammen på sundhedsvæsenet, er det nødvendigt med helt andre stærke indsatser. I øjeblikket forlader mange deres stillinger, fordi arbejdspresset er for stort og lønnen for lille. Det presser arbejdsmiljøet og tempoet for dem, som er tilbage,” siger Grete Christensen.