Ros til KL for forslag til mere sammenhængende sundhedsindsats

Det er den helt rigtige vej at gå, når KL i sit udspil ”Sammen om sundhed” blandt andet gør op med silotænkningen i sundhedsvæsenet og foreslår at etablere en specialistuddannelse til sygeplejersker i arbejdet med at forme fremtidens sundhedsvæsen, mener formanden for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen.

Oprettet: 23.10.2015
Kristine Jul Andersen, kja@dsr.dk

”Det er positivt, at KL sætter en dagsorden med fokus på nye kompetencer og nye måder at gøre tingene på. Og at de samtidig markerer, at alle borgere skal sikres sundhedstilbud af høj kvalitet.”

Sådan lyder reaktionen fra formanden for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, efter at Kommunernes Landsforening (KL) har offentliggjort et nyt udspil på sundhedsområdet med titlen ”Sammen om sundhed”. Her kommer kommunerne med deres syn på udfordringerne i sundhedsvæsenet og ikke mindst anbefalinger til at løse dem. Og de handler ikke mindst om at styrke sammenhængen mellem kommuner, regioner og almen praksis.

”Det er godt at se, at kommunerne er klar til et opgør med silotænkningen, hvor hver enkelt kommune eller sygehus er ansvarlig for egen behandling. Omdrejningspunktet skal være borgerens forløb og ikke den enkelte behandler ellers institutions indsats,” siger Grete Christensen.

Fagligheden i fokus
KL anbefaler i sit udspil, at etablere en specialistuddannelse til sygeplejersker målrettet medicinske patienter.

”Det glæder os meget. Når sundhedsopgaverne flyttes fra sygehusene til borgernes eget nærmiljø, er det vigtigt, at kompetencerne følger med. Sundhedspersonalets faglige kvalifikationer er helt afgørende for at sikre borgerne kvalificeret pleje og behandling,” siger Grete Christensen.

Hjemmesygeplejerskens opgaver spænder bredt fra at skulle styrke den enkelte borgers evne til at mestre egen sygdom til at give sygepleje til patienter med vidt forskellige sygdomsforløb af stadig højere kompleksitet. Derfor sætter Grete Christensen også stor pris på, at KL nu anerkender dette.

”Der er behov for et generelt kompetenceløft til alle sygeplejersker i kommunerne, så de er i stand til at varetage de mange forskellige opgaver, som i dag ligger i hjemmesygeplejen. Derudover skal nogle sygeplejersker have udvidede kompetencer inden for den avancerede kliniske sygepleje,” siger Grete Christensen.