S-udspil lægger op til kurskifte i ledelsen af den offentlige sektor

Flere ressourcer til forebyggelse, faste mål og budgetter over en flerårig periode og et større ledelsesrum til de faglige ledere er vigtige pejlemærker i socialdemokraternes reformudspil

Oprettet: 23.09.2016
Peter Aagaard Brixen, pab@dsr.dk

Socialdemokraterne inviterer i et nyt udspil medarbejderne med til en nytænkning af den offentlige sektor. Frihed til faglighed, flere ressourcer til den tidlige indsats og forebyggelse, større ledelsesrum til de faglig ledere, mere stabile rammevilkår, hvor mål og budgetter ligger fast over en flerårig periode er nogle af de vigtige pejlemærker i socialdemokraternes reformudspil.

Dansk Sygeplejeråd roser tankerne i udspillet - det flugter fint med Dansk Sygeplejeråds fokus på at få skabt et bæredygtigt sundhedsvæsen - men understreger, at reformen først er en succes, hvis den kan mærkes ude på den enkelte arbejdsplads.

”Der er behov for et kursskifte i styringen og ledelsen af den offentlige sektor. De vilkår og rammer, som sygeplejen bliver udøvet indenfor, har gennem de seneste årtier gennemgået store forandringer. Fagligheden bliver fortrængt på arbejdspladsen til fordel for en økonomisk styringslogik, krav og ressourcer ikke passer sammen og har ført til at arbejdspladsfællesskaber falder fra hinanden. Sygeplejerskerne oplever på mange arbejdspladser, at de har meget lille indflydelse på situationen,” siger formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen.

Dansk Sygeplejeråd har længe efterspurgt en grundlæggende forandring, når det gælder driften af de danske sygehuse og øvrige velfærdsinstitutioner. Under overskriften Et bæredygtigt sundhedsvæsen har vi anvist nye veje til at udvikle sundhedsvæsenet og sygeplejen med fokus på bæredygtig ledelse og organisering, prioritering af kompetence- og kvalitetsudvikling og opbygning stærke arbejdspladsfællesskab.

Det gælder om at finde nye veje og nye måder at udføre opgaverne på, så vi hverken på arbejdspladsen eller i samfundsdebatten er fastlåste til de styringsregimer, der er fremherskende i dag.

I reformudspillet signalerer Socialdemokraterne vilje til at tage fat på disse grundlæggende forandringer og det hilser vi velkomment. Der er behov for at komme i gang – hellere i dag end i morgen.

Link: Et bæredygtigt sundhedsvæsen