Sådan yder du omsorg, når pårørende ikke må komme på besøg

Besøg fra pårørende er skruet ned til et absolut minimum, og det stiller nye krav til sygeplejerskernes omsorg for både patienter og pårørende. Få gode råd her.

Oprettet: 08.04.2020
Emma Tram, journalist
Videoopkald kan være med til at afhjælpe savnet af pårørende hos isolerede borgere, der føler sig forladt og ensomme. Centersygeplejerske Kristina Hønning hjælper her Anni Marie Louise Petersen med et videoopkald til sine pårørende.
5 gode råd ved besøgsforbud og isolation
 1. Giv dig tid til at tale med de pårørende
  Ikke kun for at fortælle fakta, men også for at få en relation, hvor man ikke kun taler om sygdom.
 2. Vis omsorg som du plejer
  Men husk også, at den omsorg du udviser, betyder endnu mere nu end normalt.
 3. Italesæt den svære situation
  Vær imødekommende, lyt og anerkend, at situationen er svær og uvant for både patienter, pårørende og sundhedspersonale.
 4. Vær åben om mulighederne
  Fortæl om muligheder som f.eks. videoopkald, og foreslå evt. at prøve det af i en periode.
 5. Giv klarhed om rammerne
  Der kommer meget information fra politikere og medier om, hvad man bør og kan gøre, så fortæl konkret, hvad du kan tilbyde, og hvilke retningslinjer der gælder for dig.

Kilder: Catrine Thomsen, Kristina Hønning og Solveig Refsgaard

Mange borgere og patienter på både hospitaler og i hjemmeplejen er afskåret fra at se deres pårørende pga. Covid-19. Det giver sygeplejerskerne en dobbeltrolle i forhold til at yde ekstra omsorg og stiller nye krav til kommunikationen med de pårørende.

Læs her hvordan sygeplejersker på hospitalet og i primærsektoren håndterer det og få gode råd til, hvordan du tackler situationen, når pårørende ikke kan komme på besøg.

Borgerskærme og flere besøg

Kristina Hønning, Centersygeplejerske på Bakkegården, Randers Kommune

”De borgere, som har svært ved corona-isoleringen, kan blive påvirket i en sådan grad, at nogle bliver deprimeret og endda ikke længere formår at udføre daglige gøremål som at komme ud af sengen, spise eller tage deres medicin. Og det betyder, at vi må levere flere besøg til støtte i hjemmet. 

Vi har i lidt over et år haft borgerskærme, som vi bruger til bl.a. tryghedsbesøg og guide til medicin. Vi har nu, sammen med firmaet bag, afprøvet en app der gør, at pårørende kan lave videoopkald gennem skærmen. Det fungerer ligesom facetime, men er simplificeret, så de ældre kun har en grøn eller rød knap at trykke på.

Når borgerne føler, at familien er tæt på, så holdes hverdagen i gang og deres funktionsniveau holdes i gang. Og vi skal jo også sørge for, at vi kommer mindst muligt for at undgå smittespredning, så det er guld værd for os. De pårørende er også vældig glade, for de kan følge med, selvom de er langt væk, og det er noget andet at kunne se hinanden, fremfor blot at høre en stemme i telefonen.”

Lyt og spørg meget

Catrine Thomsen, intensivsygeplejerske

”Det er en kæmpe stor forskel, at de pårørende ikke er fysisk til stede. De pårørende bliver nu ringet op af lægen, vi laver videoopkald, og de kan ringe til sygeplejerskerne.

Det er en anden form for sygepleje, når man ikke kan aflæse kropssprog. Man skal lytte meget og spørge ind, og sikre sig at de forstår, hvad vi siger til dem. For det er sværere at få en fornemmelse af, hvordan de har det.

Jeg har været overrasket over, hvor godt man faktisk kan drage omsorg for og opbygge fortrolighed med de pårørende, selvom det er over telefonen. Jeg tror, det handler meget om at være opsøgende og imødekommende. Det fungerer godt, når nu det under omstændighederne ikke kan være anderledes.”

Sygeplejersker har fået dobbeltrolle

Solveig Refsgaard, hospitalspræst på Odense Universitetshospital

”Det er særligt krævende at være sygeplejerske lige nu. Man går lidt i de pårørendes sted og må erstatte dem ved at vise nærvær og opmærksomhed. Det gør sygeplejerskerne uden videre, men der er endnu mere brug for det nu.

Jeg oplever, at patienterne kan have en følelse af at være forladt, isoleret eller ensomme, og der kan sygeplejerskerne være med til at dække det savn. Og for de pårørende betyder det alverden, at de kan ringe til sygeplejerskerne, som tager sig tid og anderkender, at det er svært.

Sygeplejerskerne er virkelig på overarbejde lige nu. Der er meget nyt at sætte sig ind i, og samtidig bliver der trukket særligt på dem i forhold til det omsorgsmæssige. Det er en dobbeltrolle, de har.

Sygeplejerskerne er kanon gode til det, og det er også det, jeg hører fra patienter og pårørende. De kan mærke, at sygeplejerskerne forstår, hvor svært det her er, og de italesætter de svære følelser, den her situation medfører. Den forståelse og anerkendelse er vigtig.”