Særlig indsats kræver særlig aftale

Forhandlingsfælleskabet og KL har indgået en ny fælleserklæring for at imødekomme den særlige indsats, der er brug for, for at begrænse udbredelsen af covid-19 yderligere.

Oprettet: 11.12.2021
Alexandra Pedersen, alp@dsr.dk

Covid-19-situationen er alvorlig for det kommunale sundhedsvæsen. Derfor har Forhandlingsfællesskabet og KL indgået en fælleserklæring, der skal være med til at sikre, at kommunerne kan yde det nødvendige bidrag til at bryde smittekæderne og begrænse udbredelsen af covid-19.

Fælleserklæringen mellem Forhandlingsfællesskabet og KL er indgået bl.a. på baggrund af, at covid-19 igen er kategoriseret som en samfunds kritisk sygdom. Fælleserklæringen træder i kraft d. 10. december 2021 og udløber den 8. februar 2022. Lokale aftaler, indgået med hjemmel i fælleserklæringen, ophører dog først senest d. 22. februar – med mindre at et tidligere ophørstidspunkt er aftalt.

Vigtigt med frivillighed

Med fælleserklæringen er det igen muligt for arbejdsgiver at bede medarbejdere om at varetage opgaver i kritiske funktioner på andre tidspunkter, steder og/eller overenskomst-/fagområder, end normale daglige arbejde. Derfor har det for Dansk Sygeplejeråd været afgørende, at det står i fælleserklæringen, at det baseres på frivillighed:

”Syge- og sundhedsplejerskerne i kommunerne har længe været under pres på grund af covid-19-situationen. På den baggrund har det i forhandlingerne om fælleserklæringen været vigtigt for DSR, at der tages afsæt i, at det i så høj grad som muligt skal være frivilligt for den enkelte medarbejder,” siger formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen.

”Det er rigtig godt, at det er lykkedes at få arbejdsgiverne til et skrive under på, at det er at foretrække, hvis det er baseret på frivillighed, når medarbejdere skal varetage opgaver uden for det normale arbejdsområde, og at arbejdsgiverne har ansvar for den nødvendige oplæring.”

Læs fælleserklæringen