Seks ud af ti sygeplejersker overvejer at skifte job

Et flertal af sygeplejersker overvejer at søge nyt arbejde, viser en medlemsundersøgelse fra DSR. For lav løn og et presset arbejdsmiljø er de primære forklaringer.

Oprettet: 10.12.2020
Mai Brandi Ludvigsen, mlu@dsr.dk

Skulle man finde et nyt arbejde? Helt skifte retning? Den slags tanker har en stor del af de danske sygeplejersker. Hele 62 pct. af sygeplejerskerne i kommuner og regioner svarer i en medlemsundersøgelse fra DSR Analyse, at de overvejer at skifte job.

Af dem, der enten ofte, ind i mellem eller sjældent overvejer at skifte job, er det 37 pct., som overvejer helt at forlade faget. Det er et faresignal, som man bliver nødt til at tage alvorligt, mener Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd:

”Alarmklokkerne bør ringe, når så mange overvejer at sige op. Vi ved jo godt allesammen, at vi har så meget brug for sygeplejersker alle steder. Ikke kun i forbindelse med covid-19, men i sundhedsvæsenet i det hele taget. Derfor bliver man også nødt til at lytte til de meldinger, der kommer fra sygeplejerskerne om stigende arbejdspres og oplevelsen af ikke at blive ordentligt betalt for anstrengelserne.”

Corona har øget presset

Grete Christensen peger på, at corona ikke har gjort tingene bedre, og for nogle kan det være det, der får bægeret til at flyde over.

”Coronakrisen har trukket store veksler på sygeplejersker. Noget af det værste man kan gøre ved en sygeplejerske er at rokke i det, de er gode til og bede dem gøre noget andet og at gøre det på andre tidspunkter af døgnet og andre steder. Arbejdsgivere skal blive bedre til at organisere arbejdet for at undgå det her, og de må være forberedt på, at det også koster at kræve så stor fleksibilitet,” siger hun.

Det fremgår af medlemsundersøgelsen, at det primært er lønnen og arbejdsvilkårene, der får mange til at overveje, om kræfterne var bedre brugt et andet sted. 56 pct. svarer, at det er ønsket om højre løn, der får dem til at overveje at skifte job, mens 43 pct. svarer, at det er ønsket om et bedre arbejdsmiljø. 35 pct. ønsker bedre faglige udviklingsmuligheder, og 32 pct. en lavere vagtbyrde.

Nyuddannede tvivler på fremtiden i faget

At mange sygeplejersker har svært ved at se sig selv fortsætte i deres nuværende job bakkes op af en undersøgelse fra VIA University College. Den viste tidligere på året, at hver fjerde nyuddannede sygeplejerske tvivler på, at de arbejder som sygeplejerske om fem år. Undersøgelsen viste også, at ca. en tredjedel af de nyuddannede sygeplejersker har skiftet job inden for de første tre år. Den primære årsag var for meget arbejde under et for højt tidspres på deres forrige arbejdsplads.

Se medlemsundersøgelsen 'Sygeplejerskers overvejelser om jobskifte'