Selvstændigt virksomhedsområde vil spare tid og besvær

​Kommunale sygeplejersker peger på mange fordele for borgere og medarbejdere, hvis regeringens forslag om selvstændigt virksomhedsområde gennemføres.

Oprettet: 17.03.2022
Morten Jakobsen, mja@dsr.dk

Regeringen er kommet med forslag om, at sygeplejersker skal have et selvstændigt virksomhedsområde, som gør, at de kan udføre en del af de dagligdags opgaver uden først at tale med borgerens læge. Forslaget bliver godt modtaget af de kommunale sygeplejersker. Fem sygeplejersker giver her deres reaktion på forslaget fra regeringen.

 

inge_jekes

Inge Jekes, udviklingssygeplejerske i Kalundborg Kommune 

"Det giver absolut ingen mening, at vi skal kontakte lægen først for så derefter at kunne foretage en måling og så ringe tilbage til lægen. Det er spild af alles tid og ikke mindst forsinker det behandlingen," så klart udtrykker Inge Jekes det. Hun er udviklingssygeplejerske i Kalundborg Kommune og formand for de kommunale sygeplejersker. Og hun uddyber, hvad hun henviser til:

"Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en kvalitetstandard for akut sygepleje, hvor blodsukker, hæmoglobin og crp (måling af infektionstal, red.)  omtales som prøver, der skal måles. Lægerne oplever det som en stor hjælp, at vi kan oplyse de værdier, når vi kontakter lægen," siger Inge Jekes.

 

Anne Heide, sygeplejerske i Hørsholm kommunes akutteam

Anne Heide, som er sygeplejerske i Hørsholm kommunes akutteam, fortæller, at et opkald til lægen typisk modtages af sekretæren, som så først kan vende tilbage, når lægen har haft tid. Og i weekenden går opkaldene til 1813, hvor sygeplejersken kan sidde i kø i en halv time.

"Med selvstændigt virksomhedsområde kan vi sikre borgerne en bedre behandling, fordi der ikke går timer med at vente, " siger Anne Heide.

lone_kjaer

Lone Kjær Jensen, sygeplejerske i Tårnby kommunes akutteam

Lone Kjær Jensen, Tårnby kommunes akutteam er helt enig. Hun henviser til måling af infektionstal som et eksempel.

"Infektionstal tager vi lægeordineret. Det kan jeg godt forstå, men det kunne være fedt, at vi selv kunne få lov til at vurdere, hvornår det skal tages. For eksempel, hvis en plejehjemsassistent ringer på vegne af en plejehjemsbeboer i weekenden og spørger, om jeg kan kigge forbi, så må jeg faktisk ikke tage borgerens infektionstal. Jeg skal ringe til 1813 og tale med en læge. Når jeg har fået tilladelse, tager jeg infektionstallet, og så skal jeg ringe tilbage til 1813. Typisk får jeg en ny læge i røret. 1813-lægerne siger tit: ”Hvorfor ringer du til mig? Hvorfor gør du det ikke bare?”, siger Lone Kjær Jensen.

ulla_bak

Ulla Bak, sygeplejerske i Struer kommunes akutteam

Ulla Bak var med til at starte Struer kommunes akutteam for syv år siden. 

"De praktiserende læger forventer faktisk, at vi har gjort det, der skal gøres, når vi ringer til dem med målinger og værdier. Det betyder også, at hvis lægen har travlt, bliver vi sendt ud til fx en plejehjemsbeboer eller en hjemmehjælpsmodtager. Vi tager målinger og et klinisk blik på borgeren, hvorefter vi ringer til lægen og fortæller, hvad vi ser. Lægen spørger, hvad vi tænker og får vores vurdering, og på den baggrund træffer lægen beslutning om, hvad der skal ske," fortæller Ulla Bak om hverdagen i Struer kommune.

"Alle taler om, at vi skal spare indlæggelser og genindlæggelser. Lad os tænke ud af boksen. På sygehuset har sygeplejerskerne meget større kompetence, fordi de har lægerne tæt på. Men i kommunen har vi jo også lægerne lige bagved, så hvis vi kunne få udvidet vores virksomhedsområde, ville det være godt for borgerne, fordi vi kunne undgå flere ind- og genindlæggelser," siger Ulla Bak fra Struer.

merete_rudolfsen

Merete Rudolfsen, sygeplejerske i Vordingborg kommune

Merete Rudolfsen, sygeplejerske i Vordingborg kommune er enig:

"Der tales om afbureaukratisering i den offentlige sektor. Jeg er overbevist om, at der er meget at hente i det nære sundhedsområde, hvis vi får et forbeholdt virksomhedsområde. Så kan vi gøre tingene meget mere effektivt. Det er bedre for både patienten og samfundets økonomi," siger Merete Rudolfsen.

Læs mere om DSR´s holdning til selvstændigt virksomhedsområde