Sminkede overbelægningstal: Der er stadig overbelægning på sygehusene

Akutpakken 2016 blev vedtaget for at fjerne patienter fra gangene. Men det viser sig nu, at der blev ændret i belægningsgrænsen, så tallene så pænere ud.

Oprettet: 10.11.2017
Michael Bech, mib@dsr.dk
Foto: Lena Rønsholdt

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) kaldes nu i haste-samråd af Socialdemokraternes sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensen.

Ministeren vil blive bedt om at forklare, hvordan grænsen for beregning af overbelægning på mystisk vis blev ændret af en embedsmand kort efter vedtagelsen af akutpakken 2016 – der blandt andet skulle fjerne overbelægningen på sygehusene.

Det er Jysk Fynske Mediers avis ’Danmark’, som har afdækket overbelægningssagen.

Læs artiklen: Talmagi: Embedsmænd tryllede patienter væk fra gangene

”Det forklarer, hvorfor sygeplejersker stadig beretter om stor overbelægning på sygehusene, mens tallene fra regeringen så anderledes positive ud. Overbelægning betyder ekstra pres på de i forvejen travle læger og sygeplejersker. Og det går i sidste ende helt klart ud over kvaliteten af pleje og behandling af den enkelte patient,” siger formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen.

”Vi føler os ført bag lyset”

En spørgeskemaundersøgelse fra 2017 foretaget af Dansk Sygeplejeråds analyseafdeling og MEGAFON viser således, at 7 ud af 10 regionalt ansatte basis- og specialistsygeplejersker inden for den seneste måned har oplevet, at der har været overbelægning på deres afdeling.

Af disse svarer knap halvdelen (47 procent) at denne overbelægning altid forringer kvaliteten af plejen og behandlingen. Det er en fordobling siden 2014. 

Se notat om overbelægning: Hospitalsansatte sygeplejerskers oplevelse af overbelægning

”Der er derfor på mange måder ikke sket den store forbedring i opfattelsen af overbelægning og arbejdspres på sygehusene. Og når vi nu hører, at der har været brugt sminkede tal, så føler vi os da ført bag lyset, efter vi ellers fik præsenteret en meget ambitiøs akutpakke, der skulle gøre op med de uværdige forhold på sygehusgangene,” siger Grete Christensen.

Både sundhedsminister Ellen Trane Nørby og Sundhedsdatastyrelsen kalder ændringen i udregningsgrundlaget for ”en beklagelig fejl”.

Akutpakken kom til verden i 2016 efter flere års debat om forholdene på sygesygehusene med overfyldte afdelinger og patienter på gangene.

Den daværende sundhedsminister Sophie Løhde (V) skrev i en pressemeddelelse 2. februar 2016 fortalte, at hun havde indgået en aftale med De Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om en akutpakke på 415 millioner kroner, som skulle nedbringe overbelægningen på sygehusene ”nu og her”.

Overbelægning faldt fra 118 dage til 68

Udgangspunktet var, at en belægningsgrad på 100 procent var lig med overbelægning. Men avisen Danmark har fundet dokumentation for, at en embedsmand måneden efter ændrede den kritiske belægningsgrad til 105 kort efter et møde mellem Sundhedsministeriet og Sundhedsdatastyrelsen.

Intet blev meldt ud til offentligheden om ændringen i Sundhedsdatastyrelsen, og politikere, der følgende spurgte til overbelægningen, fik derfor forkerte tal. Først i september 2017 rettes belægningsgraden tilbage til 100 procent.

Den nye regnemetode betød eksempelvis ifølge ’Danmark’, at antallet af dage med overbelægning i første halvår af 2016 faldt fra 118 dage til 68 dage på medicinsk afdeling på Regionshospital Randers. Det viser et svar fra Sophie Løhde til sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen fra november 2016.  

Da akutpakken blev vedtaget i februar 2016 havde Grete Christensen visse forbehold over for målet om en hurtig løsning på overbelægningsproblemet:

”Det er rigtig godt med et skærpet politisk fokus på overbelægning, men det er vigtigt, at akutpakken implementeres på en måde, så der altid er kvalificeret personale omkring patienterne. Vi må ikke forfalde til lappeløsninger, hvor patienterne blot rykkes rundt til andre afdelinger uden at have det rette personale omkring sig. Akutpakkens succes afhænger af, om der sikres sammenhæng mellem de ressourcer, der er, og de krav der stilles til personalet”, sagde Grete Christensen, som understregede, at akutpakken ikke kunne stå alene.

Læs andre artikler relateret til emnet