Snævert flertal: TR skal vælges for 4-årig periode

Fremover er valgperioden for tillidsrepræsentanter i DSR 4 år. Det vedtog kongressen med snævert flertal.

Oprettet: 17.05.2018
Michael Bech
Debatten om længden på valgperioden for TR blev indledt på en anderledes måde
Foto: Søren Svendsen

Det var Kreds Hovedstaden, der fremsatte forslaget om at overgå til en 4-årig valgperiode for TR og FTR blandt andet ud fra et ønske om, at det skal blive mere attraktivt for sygeplejersker at kaste sig over tillidsjobbet, når det går over en længere tidsperiode.

”Andre tillidsvalgte i DSR skal ikke stilles dårligere end Kredsbestyrelses-medlemmer, som ved seneste kongres fik en fire-års valgperiode. Som nyvalgt TR har man brug for længere tid til at finde ind i sin rolle og få uddannelsen fra DSR-C. Det vil give ro, at der gives mulighed for en 4-årige valgperioder,” lød det i motivationen.

Nord ønsker fleksibilitet i perioden

Kreds Nordjylland frygter, at 4-årige valgperioder kan give problemer med at tiltrække TR-kandidater. Kredsen stillede derfor et forslag om, at det lokalt i kredsene skulle være muligt at vælge om en periode på 2 eller 4 år skal være den gældende.

”Hos os vil vores tillidsrepræsentanter helst holde fast i de 2 år. En forespørgsel viste, at 90 procent af dem foretrækker en 2-årig periode. Og en 4-årig TR-periode vil for os betyde rekrutteringsproblemer. For mange unge sygeplejersker er en 4-års periode simpelthen for uoverskueligt. Derfor stiller vi ændringsforslaget, så man lokalt kan aftale TR-perioden,” sagde Pia Jødal Næss-Schmidt fra Kreds Nordjylland.

Ændringsforslaget om at tage lokale hensyn fik da også støtte:

”For mig vil det være at foretrække med en 4-årig periode. Men jeg har det fint med ændringsforslaget, der skriver de lokale muligheder for en mere overskuelig periode ind,” sagde Birthe Overgaard fra Kreds Syddanmark.

”Jeg er bekymret for, om alle områder har muligheder for at rekruttere medlemmer til TR-jobbet. For at styrke TR-arbejdet lokalt foretrækker jeg ændringsforslaget,” sagde næstformand i dansk Sygeplejeråd Anni Pilgaard.

Det blev da også en meget tæt afstemning. Der skulle stemmes om det mest vidtgående forslag først – og det var forslaget om en fast 4-årig periode. Og da det blev vedtaget med 56 procent af stemmer for og 40 procent imod, skulle der ikke stemmes om ændringsforslaget.

Læs mere om kongressen