Socialpsykiatriske afdelinger er i strid med en lang række love og konventioner

Regeringens lovforslag om nye socialpsykiatriske afdelinger indeholder en række radikale forslag – blandt andet vidtgående anvendelse af tvang - og at psykisk syge risikerer at miste bolig, hvis de indlægges

Oprettet: 27.01.2017
Peter Aagaard Brixen, pab@dsr.dk

Regeringens lovforslag om at oprette en ny type socialpsykiatriske afdelinger er i strid med en række love og konventioner. Det fremgår af en gennemgang af lovforslaget som cand. Jur. Eva Naur Jensen fra Aarhus Universitet har foretaget for Socialpædagogernes Landsforbund og Dansk Sygeplejeråd.

Den juridiske gennemgang, som indgår i de to organisationers høringssvar, påpeger blandt andet, at regeringens lovforslag rummer helt grundlæggende problemer med, at psykisk syge borgere i særlige tilfælde kan risikere tvangsindskrivning uden en speciallæge har foretaget en konkret vurdering af, om der er fagligt belæg for en tvangsindskrivelse. Et af forslagene er desuden, at psykisk syge risikerer at miste deres bolig på et botilbud, hvis de indskrives på en af de nye afdelinger.

”Dette lovforslag er virkelig et værdipolitisk skred – og så ekstremt indgribende i psykisk syge menneskers liv. Ville man for eksempel tage boligen fra kræftsyg, som måtte indlægges? Selvfølgelig ikke. Det er på mange måder grundlæggende i strid med den socialpædagogiske indsats, som netop var tanken med de midlertidigt tilbud,” siger formand for Socialpædagogerne, Benny Andersen

Hos Dansk Sygeplejeråd hæfter formand Grete Christensen sig særligt ved risikoen for tvangsindskrivninger. En fremgangsmåde som er i strid med bestemmelsen om frihedsberøvelse i menneskerettighedskonventionen, der stiller krav om, at en tvangsindskrivning altid bør ske på baggrund af en lægefaglig vurdering.                        

”Lovforslaget er sundhedsfagligt dybt problematisk. At det tilmed strider mod menneskerettighedskonventionen er et fundamentalt skred væk fra de værdier, der gerne skulle kendetegne et velfærdssamfunds udstrakte hånd til psykisk sårbare mennesker i deres livs dybeste krise. Vi appellerer kraftigt til, at der sker en bedre afklaring af den frihedsberøvelse og tvang, som lovforslaget lægger op til. Det er helt afgørende, at vi sikrer ordentlige forhold for de mest psykisk sårbare mennesker, der i afmagt kan blive meget udadreagerende, ” siger formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen.

Dansk Sygeplejeråd og Socialpædagogernes Landsforbund støtter grundlæggende lovforslagets intention om, at sikre en socialfaglig/rehabiliterende indsats, psykiatrisk behandling og misbrugsbehandling under samme tag til de mest psykisk sårbare mennesker.  De to organisationer mener dog, at lovforslaget om nye socialpsykiatriske afdelinger er for vidtgående i forhold til tvangsanvendelse, og at der er behov for et større løft af den samlede behandlings- og socialpsykiatri, end blot oprettelse af 150 pladser på en ny institutionstype, hvis ikke psykiatrien fremover skal producere behov for endnu flere pladser på de nye socialpsykiatriske afdelinger.

 

Læs Dansk Sygeplejeråds høringssvar vedr. socialpsykiatriske afdelinger

Læs Responsum om tvang i nye socialpsykiatriske afdelinger