Socialsygepleje kræver mere faglighed end hjerte og drive

Det kræver en særlig sundhedsfaglig indsats at sikre lige sundhed for alle, inklusive mennesker der er socialt udsatte. Et uddannelsesløft til socialsygeplejersker kan være en del af løsningen, konkluderer Fagligt Selskab for Addiktiv Sygepleje.

Oprettet: 19.09.2017
Rudi Damkjær, rudidamkjaer@dsr.dk
Sophie Hæstorp Andersen, formand for Region Hovedstaden, deltog i Fagligt Selskab for Addiktiv Sygeplejes konference i Kvæsthuset og var positiv overfor ideen om et kompetenceløft til socialsygeplejersker
Foto: Simon Klein-Knudsen

Der er behov for at styrke sundheden hos mennesker, der er social udsatte. Hvis vi skal sikre lige sundhed for alle, også borgere med omfattende sociale problemer, så kræver det en særlig sundhedsfaglig indsats. Det handler ikke kun om, at sygeplejersker skal have et ”stort hjerte” for at håndtere patienter med eksempelvis misbrugsproblemer - det kræver en særlig faglighed at kunne håndtere de praktiske, sociale og etiske dilemmaer i hverdagen.

Det blev konklusionen på det Faglige Selskab for Addiktiv Sygeplejes konference om mulighederne for et uddannelsesløft til socialsygeplejerskerne, der blev afholdt hos Dansk Sygeplejeråd den 15. september. På konferencen deltog blandt andet formand for Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen, der bakker op om behovet for en særlig uddannelsesindsats i socialsygeplejen.

"Vi har socialsygeplejersker på alle regionens hospitaler, og det er en stor succes. Socialsygeplejerskerne giver en bedre behandling til en meget udsat og syg patientgruppe. Derfor skal vi udvikle videre på den succes, og jeg synes, at det er helt rigtigt set, at der er behov for et uddannelsestilbud inden for socialsygepleje," sagde Sophie Hæstorp Andersen.

Komplekse problemer kræver særlig faglighed

Konferencen var arrangeret af Fagligt Selskab for Addiktiv Sygepleje i samarbejde med Dansk Sygeplejeråd for at sætte fokus på socialsygepleje og behovet for en koordineret uddannelsesindsats.

"Det er relativt nyt, at man målretter sygeplejersker mod socialt udsatte. Det fandtes simpelthen ikke for 20 år siden, men i dag har vi gadesygeplejersker, herbergssygeplejersker, misbrugssygeplejersker, socialsygeplejersker og meget mere opsøgende sundhedsarbejde. Samtidig ser vi en stor stigning i ulighed i sundhed og flere og flere patienter, der har svært ved at modtage den behandling vi tilbyder. Derfor bliver behovet for en særlig indsats kun større," siger Nina Brünés, der er formand for FS Addiktiv Sygepleje.

"Som sygeplejerske kan du møde en psykisk syg hjemløs misbruger, der samtidig kan have massive sociale og juridiske problemer. Her er den generelle sygeplejefaglighed ikke tilstrækkelig, fordi det kan have indvirkning på sygdommen, at patienten er på vej i fængsel, ikke kommer til behandling, fordi der ikke er nogen, der kan passe hunden, eller angstproblemer forhindrer patienten i at komme på hospitalet," siger Nina Brünés. Nina Brünes, formand for Fagligt Selskab for Addiktive Sygeplejersker holder oplæg om socialsygepleje.

Det faglige selskab arbejder for at skabe en samlet landsdækkende uddannelsesindsats, der kan løfte den faglige viden og kvalitet over hele landet. Ambitionen er et speciale i socialsygepleje.

"Vi har brug for nogle fælles kompetencer på det her områder baseret på faglighed, evidens og best practice. Derfor har vi starter arbejdet med at skabe en fælles uddannelse. Konferencen handlede om, at få så mange input fra uddannelsesfolk, ledere, politikere og praktikere til at klarlægge behovet og gå videre med arbejdet," siger Nina Brünes.

"Nu tager vi alle de gode input med og udvikler videre på, hvordan en uddannelse kunne se ud. Jeg synes i hvert fald, at den her konference viste med alt tydelighed, at der er et behov for uddannelse og opbakning til at gå videre," siger Nina Brünés.

Hele sundhedsvæsenet skal uddannes

Nina Brünés understreger, at indsatsen for socialt udsatte ikke skal løftes af socialsygeplejersker alene.

"Hvis vi skal skabe lighed i sundhed og sikre, at patienterne får udbytte af den behandling vi tilbyder, kræver det, at mange flere end bare socialsygeplejerskerne bliver klædt på til at forstå og håndtere den udsatte patientgruppe," siger Nina Brünés.