Søg gratis eksperthjælp til et godt psykisk arbejdsmiljø

Det er aftalt i OK18, at pulje til ekspertrådgivning og -inspiration på arbejdspladser videreføres. Det er din tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant, der kan søge.

Oprettet: 08.01.2019
Thea Bidstrup Bjørnholt, tbb@dsr.dk

Har du oplevet, at det psykiske arbejdsmiljø godt kan bruge en hånd på din arbejdsplads? Så fortæl din TR eller AMIR, at der er hjælp at hente i den pulje som Danske Regioner og de faglige organisationer i Forhandlingsfællesskabet aftalte at videreføre i OK18.

”Der er i den grad behov for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, og det skal vi gøre noget ved. Derfor har vi blandt andet også afsat penge ved de seneste overenskomstforhandlinger, der kan bruges til at få hjælp til at forbedre arbejdsmiljøet på afdelingerne,” siger Anni Pilgaard, næstformand i Dansk Sygeplejeråd.  

Vil styrke arbejdsmiljøet

I forliget er der afsat 10 mio. kr. til ekspertrådgivning og inspiration. Formålet med indsatserne er at styrke arbejdsmiljøet og knytte arbejdsglæde, faglighed, kvalitet og effektivitet sammen med løsningen af kerneopgaven. Forløbene kan dog designes, så de matcher behov og ønsker på præcis på de enkelte arbejdspladser. Udover arbejdstid, så koster det ikke penge at deltage for arbejdspladserne.

Alle regionale arbejdspladser både inden for hospitaler, psykiatrien, social- og døgninstitutionerne, administration og service m.v. kan søge puljen om støtte.

De tillidsvalgte kan søge puljen nu

Næste runde er startet den 7. januar 2019. Puljemidlerne bliver fordelt efter først til mølle-princippet, men løber i hele overenskomstperioden.

Det er de tillidsvalgte fra MED-/arbejdsmiljøorganisationen og ledere, der sammen kan søge puljen.

Læs mere om, hvordan de kan søge puljen.

 

Puljen har fokus på disse fire temaer
  • Organisatoriske forandringer
  • Faglige forandringer
  • Vold og trusler
  • Samarbejde, arbejdspladskultur og mobning