SPARK opruster efter massiv efterspørgsel

Staben af konsulenter, der tager ud på arbejdspladserne i kommunerne for at styrke det psykiske arbejdsmiljø under den nye ordning SPARK, er blevet styrket. Holdet udgør nu syv konsulenter mod fem tidligere. Det betyder, at det nu igen - efter en pause - er muligt at søge hjælp.

Oprettet: 01.08.2016
Kristine Jul Andersen, kja@dsr.dk

Der har været massiv efterspørgsel på de nye såkaldte SPARK-konsulenter, der tager ud på de kommunale arbejdspladser og hjælper med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Fra midten af april og frem til slutningen af maj kom der 84 henvendelser – til de fem konsulenter. Det fik din lille nye enhed til at lukke ned for at nye forespørgsler i en periode.

Men nu er der atter mulighed for at søge støtte, råd og vejledning blandt SPARK-konsulenterne, som har formeret sig hen over sommeren. Ny konsulenter er kommet til, så teamet nu rummer syv ansatte.

Sekretariatsleder for SPARK-konsulenterne Rikke Bruun har tidligere fortalt, at henvendelserne fra arbejdspladserne især drejer sig om, at der sker forandringer på arbejdspladsen og om problemer med samarbejdet.

De øvrige kategorier handler om vold og trusler fra borgere og om problemer i forhold til arbejdets indhold, omfang og udførelse.

SPARK står for Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne og projektet rummer nu syv konsulenter, der kører ud og hjælper de ansatte på selve arbejdspladsen. Her taler de med ledelsen, arbejdsmiljørepræsentanten og en medarbejderrepræsentant om forholdene, og giver dem viden og redskaber til at arbejde videre med det psykiske arbejdsmiljø. Typisk kommer SPARK-konsulenterne på besøg tre til fem gange.

På SPARKs hjemmeside kan man se meget mere, og som noget nyt er der lavet små videoer om de fire forskellige emner, man kan få af støtte til.

SPARK-tilbuddet til de kommunalt ansatte medarbejdere er kommet i stand som en del af sidste års overenskomstforhandlinger mellem KL og Forhandlingsfællesskabet. I sommeren 2017 bliver ordningen evalueret, hvorefter KL og Forhandlingsfællesskabet beslutter, om den skal fortsætte.

 

Se mere på SPARKs hjemmeside. 

Læs også: