Specialsygeplejersker er en del af løsningen i almen praksis

Dansk Sygeplejeråd tager positivt imod sundhedsministerens udspil til en styrkelse af almen praksis. Organisationen hilser planerne om en styrkelse af sygeplejerskernes rolle velkommen.

Oprettet: 11.06.2018
Rudi Damkjær, rda@dsr.dk

”Sygeplejersker har en central rolle i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Det slog OECD allerede fast i 2013 og pegede på, at sygeplejerskens rolle i Danmark er, i modsætning til mange andre lande, relativt ikke-udviklet. Netop i almen praksis kan sygeplejersker løfte flere selvstændige opgaver og dermed aflaste lægen”, siger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd.

”Danmark har brug for at lære af mange andre landes erfaringer med avancerede kliniske sygeplejersker. Sygeplejersker har kompetencer til at løfte flere selvstændige opgaver, hvis de får lov, men det er afgørende, at delegationsreglerne ses efter i sømmene,” siger Grete Christensen.

Dansk Sygeplejeråd er tilfreds med regeringens mål for flere sygeplejersker og andre sundhedsfaglige grupper i almen praksis. Ifølge organisationens udregninger, vil regeringens mål konkret betyde, at der i 2020 skal ansættes 300 flere sygeplejersker, i 2025; 800 flere sygeplejersker og i 2030; 1000 flere sygeplejersker, hvis samme fordeling af det sundhedsfaglige personale i dag fremskrives.

”Der er brug for flere specialuddannede sygeplejersker i almen praksis. Specialsygeplejersker kan i høj grad være med til at udvikle den almene praksis og det nære sundhedsvæsen. Derfor er der behov for et systematisk kompetenceløft og ikke små kursusforløb for at leve op til regeringens ambitioner og patienternes behov”, siger Annette Bendixen, der for formand for Fagligt Selskab for Konsultations- og Infirmerisygeplejersker i Dansk Sygeplejeråd. 

Dansk Sygeplejeråd er desuden tilfreds med, at regeringen i udspillet lægger op til en forskningsstrategi om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, herunder de praktiserende lægers rolle. Det er for Dansk Sygeplejeråds vedkomne afgørende, at der skabes mere viden, der kan understøtte indsatserne lokalt, ikke mindst i forhold til multisyge patienter der behandles i eget hjem.