Specialuddannelse til akutsygeplejerske mangler kun politisk handling

Anbefalingerne om en ny specialuddannelse til akutsygeplejerske ligger klar. DSR-formanden opfordrer sundhedsministeren til at sætte uddannelsen i værk.

Oprettet: 04.10.2022
Lotte Dahlmann, ldh@dsr.dk
Grete Christensen (midt) besøger akutteamet i Esbjerg, som fungerer under fælles ledelse af region og kommune.
Foto: Robert Attermann

Sundhedsstyrelsen har offentliggjort en rapport med forslag om en ny specialuddannelse til akutsygeplejersker, som en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen har lavet udkast til.

Dansk Sygeplejeråd og Fagligt Selskab for Akutsygepleje (DAENA) har været med i arbejdsgruppen, som blev nedsat i 2020 og forsinket på grund af coronapandemien, og herfra bakker man op om anbefalingerne.

Rapporten er godt nyt men nu haster det med en politisk beslutning om at etablere uddannelsen, mener formand i Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen:

”Akutafdelingerne har en stor udfordring med at fastholde sygeplejersker i et speciale, der er meget komplekst og som kræver specialiserede kompetencer, og Danske Regioner har længe efterspurgt en specialuddannelse for akutsygeplejersker. Derfor vil jeg gerne opfordre til, at der hurtigst muligt træffes beslutning om, at uddannelsen oprettes”, siger hun.

Grete Christensen har derfor skrevet til sundhedsminister Magnus Heunicke med en opfordring til at han fremmer den politiske beslutning om at sætte uddannelsen i gang straks – og gerne inden det forestående folketingsvalg, som kan forsinke processen. DSR-formanden skriver bla.:

”Jeg er klar over, at der også i Robusthedskommissionen kører et spor, hvor der bl.a. skal ses på behovet for specialuddannede sygeplejersker. Men jeg kan være bekymret for, at akutområdet bliver endnu mere udfordret af manglen på sygeplejersker, hvis der går for lang tid, inden uddannelsen oprettes.”


Rapportens anbefalinger

Ifølge rapporten tegner akutte indlæggelser sig for 70 procent af indlæggelserne på regionernes sygehuse. Samtidig slår rapporten fast, at kompleksiteten på det akutte område må forventes at stige bla. pga. den demografiske udvikling og flere multisyge patienter og konkluderer:

”Uanset hvor i landet en borger indlægges til akut behandling, skal borgeren kunne være sikker på, at den sygeplejerske, der modtager vedkommende, har sygeplejefaglige kvalifikationer på et kompetent niveau. Etableringen af en ny national specialuddannelse i akutsygepleje vil derfor ligge i naturlig forlængelse dels af etablering af det lægelige speciale i akutmedicin og dels af den organisatoriske ændring med nye fælles somatiske akutmodtagelser på akuthospitalerne.”

Det glæder akutsygeplejerskernes faglige selskab:

”Behovet for en specialuddannelse til akutsygeplejerske har været stort i flere år. Netop fordi mange borgeres første møde med sundhedsvæsenet sker akut er der brug for at møde borgerne med de rette kompetencer for at afklare borgerens situation, så der sættes ind med de rette handlinger. Det kan være afgørende for borgerens videre forløb, og her kan sygeplejersker, som er specialuddannede i akutsygepleje, gøre en stor forskel” siger formanden for Fagligt Selskab for Akutsygepleje, DAENA, Annette Jakobsen.