SST: Styrk hygiejneindsatsen i kommunerne

Sundhedsstyrelsen anbefaler at styrke hygiejneindsatsen i ny rapport om hygiejneindsatsen i kommunerne ældreplejen før og under covid-19. Dansk Sygeplejeråd er enig og efterlyser flere specialuddannede hygiejnesygeplejersker.

Oprettet: 12.03.2021
Lotte Dahlmann
Foto: Lena Rønsholdt

Sundhedsstyrelsen har undersøgt, hvad det skærpede fokus på arbejdet med hygiejne har betydet i kommunernes ældrepleje før og under Covid-19. Formålet er et øget fokus på, hvordan arbejdet med hygiejne i praksis fortsat kan integreres og fastholdes som en vigtig indsats for at forebygge smittespredning.

Kommunerne spiller en vigtig rolle med sundhedsfremme og sundhedsforebyggelse blandt danskerne og i særdeleshed de ældre borgere. Herunder hygiejneindsatsen, der forebygger udbredelsen af smitsomme sygdomme og infektioner generelt.

Coronapandemien har for alvor tydeliggjort, hvor afgørende hygiejneområdet er for at forhindre spredning af smitsomme sygdomme. Derfor har Dansk Sygeplejeråd det seneste år haft særligt fokus på at fremme hygiejneindsatsen og opfordret kommunerne til at styrke indsatsen med specialuddannede hygiejnesygeplejersker.

Rapporten fra SST viser, at de 14 kommuner alle har haft gode erfaringer med at styrke og organisere hygiejneområdet i større grad end tidligere.  

En sammenfatning af resultaterne viser bl.a.:

  • Der er et stort potentiale, som mange kommuner i højere grad kan udnytte, i at organisere hygiejneindsatsen på tværs af forvaltningsområder.
  • Det er vigtigt med en kommunal tovholder, fx hygiejnesygeplejerske, der har kompetencernetil at styrke fokus på og udvikling af kommunens hygiejneindsats.
  • Manglende viden og kompetencer om grundlæggende infektionshygiejne er en udfordring i forhold til god hygiejne.

Selvom rapporten har fokus på ældreplejen, viser resultaterne, at der er et ønske om at organisere hygiejneindsatsen på tværs af kommunens forvaltningsområder ved hjælp af en hygiejneorganisation. For eksempel i forhold til daginstitutioner, skoler og bosteder. Fordelene er, at man sikrer en bred og formel organisering, hvor der er ekspertise og ressourcer til at tilbyde en ensartet indsats.

 

Flere hygiejnesygeplejersker

I Dansk Sygeplejeråd er der glæde over, at der er et udtalt ønske om at styrke indsatsen i landets kommuner – også på den anden side af covid-19.

’’Det er godt, at der nu bliver fokuseret på at styrke hygiejneindsatsen ude i kommunerne. Men lokale indsatser med opkvalificeringer ved hjælp af kurser og lokale kampagner er ikke nok. Derfor skal der fra politisk side sikres flere specialuddannede sygeplejersker i infektionshygiejne ved at genåbne uddannelsen i Danmark,’’ siger næstformand Dorthe Boe Danbjørg og fortsætter:

’’Ved at genåbne uddannelsen sikrer vi specialuddannede hygiejnesygeplejersker, der som minimum kan varetage rollen som tovholder i kommunerne. Det er afgørende, at der er en stærk ekspertise, som kan vejlede og styrke indsatsen. Ikke bare i ældreplejen, men i hele kommunen,’’ afslutter hun.