Større adgang for pårørende styrker patientsikkerheden

Friere adgange til hospitalerne giver pårørende bedre muligheder for at være en støttende part for patienten, siger formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen.

Oprettet: 19.04.2017
Peter Aagaard Brixen, pab@dsr.dk

Sygehuse holder i stigende grad åbent for pårørende. En ny undersøgelse fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed viser, at 72 procent af sygehusafdelingerne i Danmark har åbent døgnet rundt. Første gang besøgstidsundersøgelsen blev gennemført, i 2013, var det kun 9 procent af afdelingerne, der havde fri besøgstid. Dansk Sygeplejeråd ser positivt på udviklingen.

"Det er helt tydeligt, at jo mere rolige og trygge patienterne er, jo nemmere er det at give dem den pleje og omsorg, som er nødvendig. Det, at der er pårørende, er ofte med til, at patienterne føler sig trygge i forløbet og kan følge med i, hvad der foregår. Og at de rigtige spørgsmål bliver stillet,” siger formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen til dr.dk.

Hun understreger, at udvidet besøgstid stiller krav til de fysiske rammer. Frihed til besøg døgnet rundt vil kræve ekstra ressourcer, når personalet skal sikre, at der tages hensyn til den enkelte patients behov for eksempel ved besøg på flersengsstuer.

Undersøgelsen fra Trygfonden og Dansk Selskab for Patientsikkerhed bliver offentliggjort på den såkaldte Patientsikkerhedskonference i København i dag, bygger på en gennemgang af oplysninger om besøgstider på hjemmesiderne for 119 medicinske og kirurgiske sengeafdelinger fordelt over hele landet.

Læs mere om undersøgelse fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed: Sygehuse holder langt mere åbent for pårørende

Læs artiklen på dr.dk: Sygehuse inviterer inden for døgnet rundt

Læs også: