Større fokus på medlemmer ramt af arbejdsskader

Mange sygeplejersker ramt af senfølger efter corona har øget behovet for støtte til medlemmer, som bliver ramt af arbejdsskader

Oprettet: 20.05.2022
Henrik Boesen
Leif G. Nielsen fra DSR Kreds Hovedstaden motiverede forslaget og var lykkelig over, at det blev vedtaget.
Foto: Søren Svendsen

Ikke mindst de mange sygeplejersker, som er blevet ramt af senfølger efter corona – og dermed er blevet uarbejdsdygtige i mere eller mindre grad, har øget behovet for, at Dansk Sygeplejeråd arbejder aktivt for at hjælpe disse medlemmer.

Corona-epidemien aktualiserede behovet, men også stress og skader som følg af bl.a. forkerte løft og natarbejde fører ofte til, at medlemmer bliver langtidssygemeldte med risiko for senere at blive fyret. Andre må gå ned i tid eller helt forlade faget.

Fælles for alle de ramte er, at de rammes økonomisk.

Kongressen vedtog derfor enstemmigt et forslag stillet af DSR Kreds Hovedstaden om, at Dansk Sygeplejeråd skal starte en proces, som skal påvirke politikere og arbejdsgivere til at sikre, at sygeplejersker med eventuelt varige mén og/eller langtidssygdom efter en arbejdsskade fastholdes på arbejdsmarkedet.

Se også