Støtte til bedre forhold for de kliniske vejledere

Dansk Sygeplejeråd skal styrke indsatsen for forbedring af rammer og arbejdsvilkår for de kliniske vejledere

Oprettet: 20.05.2022
Henrik Boesen
Formand for SLS, Charlotte Gøtstad Sørensen, glæder sig over, at DSR vil arbejde for bedre forhold for de kliniske vejledere, som foreslået fra Kreds Midtjylland
Foto: Søren Svendsen

Rammer og arbejdsvilkår for de kliniske vejledere skal styrkes. Det besluttede DSRs kongres enstemmigt fredag.

Tilstedeværelsen af gode kliniske vejledere er forudsætningen for en god uddannelse af fremtidens sygeplejersker – men det er ikke på alle uddannelsessteder, at er forholdene i orden.

Både repræsentanter for SLS, for de kliniske vejledere og ledere kunne samstemmende berette om forhold på uddannelsesstederne med både mangel på kliniske vejledere og på vejledere med mangel på tid. Alle talere pegede på forskellige varianter af manglende ressourcer som årsag.

Et refusionstaxameter blev fremhævet som en del af løsningen; at pengene skal følge de studerende også ud i praktikken.

Kongressen vedtog forslaget fra Kreds Midtjylland om, at Dansk Sygeplejeråd skal styrke indsatsen for forbedring af de kliniske vejlederes rammer og arbejdsvilkår.