Stor glæde i Dansk Sygeplejeråd over penge til sygeplejersker

Regeringen afsætter i sit forslag til finansloven øremærkede penge til at ansætte 1000 flere sygeplejersker på de danske sygehuse. Det vækker glæde hos Dansk Sygeplejeråd, der roser regeringen for at sætte handling bag løftet om at lette arbejdspresset for sygeplejerskerne

Oprettet: 29.09.2019
Rudi Damkjær, rda@dsr.dk

300 mio. næste år og derefter 600 mio. ekstra om året. Så meget vil Regeringen afsætte til at ansætte flere sygeplejersker på sygehusene. Det giver i runde tal råd til at øge normeringerne med 1000 ekstra sygeplejersker på landsplan.

”Det er et meget flot oplæg til finanslovsforhandlingerne, som med al tydelighed viser, at regeringen har viljen til at opfylde deres valgløfte om 1000 ekstra sygeplejersker. Samtidig er forslaget det mest ambitiøse grundlag for at skaffe flere sygeplejersker, som vi endnu har set fra politikerne, og det lover virkelig godt, at der nu bliver sat handling bag ordene”, siger formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen.

Hvis regeringens finanslovsforslag bliver vedtaget i Folketinget, vil det ifølge Dansk Sygeplejeråd betyde, at sygeplejersker og patienter vil begynde at kunne mærke at der bliver mere tid i hverdagen.

”Sundhedsvæsenet har haft en lang periode med nedskæringer og flere og flere patienter per sygeplejerske, og her falder pengene på et tørt sted. 1000 flere sygeplejersker er en vigtig start og viser, at politikerne har lyttet til vores opråb om, at arbejdspresset er blevet så stort, at det går ud over kvaliteten og patientsikkerheden. Så det her er et godt skridt i den rigtige retning”, siger Grete Christensen.

Hvor skal de komme fra?

Ifølge Regeringens forslag skal pengene udmøntes i samarbejde med Danske Regioner og øremærkes til at ansætte flere sygeplejersker på sygehusene. Der afsættes altså ikke penge til at ansætte flere sygeplejersker i kommunerne.

”Vi ved, at der på mange hospitalsafdelinger er et meget hårdt arbejdspres og stor efterspørgsel efter flere kolleger. Og hvis man kan lette arbejdspresset og gøre arbejdsmiljøet bedre ved at øge normeringerne på sygehusene, vil det også være muligt at fastholde nogle af de sygeplejersker, der søger væk fra sygehusene. Men der er bestemt også behov for flere kolleger i kommunerne, så det er klart, at de ikke må glemmes i fremtidige initiativer”, siger Grete Christensen.

En af udfordringerne ved ambitionen om at øge normeringerne på landets sygehuse er, at der aktuelt stort set ikke findes ledige sygeplejersker i Danmark. Derfor kommer regeringens forslag også til at kræve, at der gøres et arbejde for at skaffe flere sygeplejersker. 

”Der er flere håndtag at skrue på for at få flere sygeplejersker, særligt vigtigt er det at uddanne flere, mindske frafaldet på uddannelsen og sikre nyuddannede en god introduktion. Der er også noget at hente hos de, der arbejder ufrivilligt på deltid, hvis afdelingernes budgetter udvides tilsvarende. Men et bedre arbejdsmiljø og en større økonomisk gevinst er det, som motiverer de fleste,” siger Grete Christensen, som fortsætter:

Løsningerne ligger der allerede, så det er sådan set bare at komme i gang med at få lavet en tidsplan for at føre dem ud i livet, så vi kan få ansat nogle flere sygeplejersker ude på afdelingerne.

Dansk Sygeplejeråd har tidligere udgivet et politisk udspil med 19 konkrete forslag til at skaffe flere sygeplejersker nu og her. Læs udspillet her.