Stor social ulighed inden for diabetes kræver handling

Forskelle i diabetespatienters risiko for tidlig død kalder på handling for den enkelte diabetespatient og i forhold til at få skabt et bæredygtigt samfund med lighed i sundhed

Oprettet: 27.05.2016
Peter Aagaard Brixen, pab@dsr.dk

Meget dystre resultater i ny undersøgelse af diabetesforeningen viser, at langt-uddannede patienter med diabetes har 26 procent lavere risiko for tidlig død i forhold til kort-uddannede. Undersøgelsen får Diabetesforeningen til at efterlyse en bred indsats med både mere fokus på generel forebyggelse og på at målrette indsatsen mere mod de diabetespatienter, som har det største behov.
 
Dansk Sygeplejeråd er enig i, at undersøgelsen kalder på handling. Både af hensyn til den enkelte diabetespatient og set i forhold til at få skabt et bæredygtigt samfund med lighed i sundhed. Dansk Sygeplejeråd peger bl.a. på behovet for en styrket indsats over for børn og unge.
 
Nogle kommuner har forstærket fokus på at nedbringe overvægtige børn i førskolealderen - initiativer som kan gøre stor nytte, hvis de bredes ud til alle kommuner. I Faaborg-Midtfyn kommune er der indført et ekstra besøg af sundhedsplejersken, som kommer forbi, når barnet fylder 3 år til en snak om barnet og den øvrige families vaner om kost, motion og øvrig sundhed. Det har skabt gode resultater i forhold til at reducere antallet af overvægtige børn.

Besøg af sundhedsplejerske ved barnets 3 års alder var et af Forebyggelseskommissions anbefalinger. I dag er ca. hver tiende barn overvægtig eller svær overvægtig, når de starter i skole, lige som der er behov for øget fokus på betydningen af sund livstil blandt unge.

Udviklingen i diabetes og den sociale ulighed mellem patienterne stiller krav om at tænke nyt og finde løsninger. Her kan regioner og kommuner fx finde inspiration i partnerskabet om Center for Diabetes mellem Diabetesforeningen og Københavns Kommune, der skal bekæmpe ulighed i sundhed og give alle københavnere med type 2-diabetes et bedre og mere sammenhængende tilbud. Et andet eksempel er Novo Nordisk Fondens støtte til et nyt diabetescenter i Region Hovedstaden, som fra 2020 forventes at have op imod 13.000 patienter tilknyttet i en diabetesindsatsen over hele regionen. Gode initiativer som det stadig er nødvendigt at supplere med forebyggelse målrette til såvel borgere som patienter.
 
Læs mere om det nye studie af sygdomsudvikling og dødelighed hos diabetikere i Danmark