Stor ulighed i sundhed i Danmark

Patienternes baggrund har stor betydning for hvor stort et udbytte de får af behandlingen i det danske sundhedsvæsen, det viser en ny undersøgelse fra Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd og FOA.

Oprettet: 14.06.2018

En ny undersøgelse blandt læger, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter viser, at patienter i det danske sundhedsvæsen ikke altid får det samme udbytte af den tilbudte pleje og behandling. I undersøgelsen svarer 77 procent, at de i nogen eller høj grad oplever, at patienternes forskellige forudsætninger og ressourcer betyder, at nogle ikke får det maksimale udbytte af plejen og behandlingen.

”Vi oplever desværre, at der er stor ulighed i sundhed i Danmark. Når alle patienter bliver tilbudt den samme behandling og pleje, så vil der være stor forskel på det udbytte patienterne har, fordi der er meget stor forskel på ressourcer og forudsætninger hos patienterne”, siger Dorte Steenberg, næstformand i Dansk Sygeplejeråd.

I undersøgelsen svarer godt hver femte, at de i mindre grad eller slet ikke mulighed for at tilpasse plejen eller behandlingen til den enkelte patient for at sikre et maksimalt udbytte.

”Uligheden i danskernes sundhed er vokset gennem årene. Den udvikling skal vendes. For at sikre større lighed i sundheden, så bliver vi nødt til at behandle og pleje borgerne forskelligt. Det er ikke den samme indsats, der skal gøres for at forebygge slidgigt hos rengøringsassistenten og hos juristen”, siger formand for FOAs social- og sundhedssektor Karen Stæhr.

Samtidig viser undersøgelsen, at den største barriere for at kunne tilpasse indsatsen til den enkelte patients behov er tid. Det siger 67 procent af medlemmerne i henholdsvis Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd og FOA. På andenpladsen kommer tidskrævende IT-systemer som største barriere for at tilpasse indsatsen til den enkelte patient, hvilket 39 procent svarer og mange registreringskrav på tredjepladsen med 36 procent.

”Hvis vi skal modvirke uligheden i sundhed, så skal patienterne have individuelle tilbud. Alle skal naturligvis have den nødvendige behandling. Men nogle er gode til at passe på sig selv – f.eks. i forhold til at holde øje med symptomer på, at ens sygdom forværres. De ressourcer, vi sparer her, skal så bruges til at holde andre lidt mere i hånden, end vi gør i dag, typisk i forhold til kontrol og opfølgning”, siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.

De tre organisationer er vært ved et arrangement på Folkemødet 2018, hvor der debatteres ulighed i sundhed og mulige løsninger for at sikre lige adgang til sundhed for alle. Arrangementet foregår hos Cevea i Granittens gård fredag fra 09.00 til 10.00.

Læs notatet om undersøgelsen.