Strejken kan mærkes: Over 28.350 aktiviteter udskudt

Sygeplejerskernes konflikt har i uge 26 betydet 12.726 udskudte ambulante kontakter og kirurgiske indgreb. Grete Christensen undrer sig over, at arbejdsgivere og politikere ikke tager situationen mere alvorligt.

Oprettet: 07.07.2021
Emma Tram, etr@dsr.dk
Foto: Philip Davali

Kun hver tiende sygeplejerske strejker i øjeblikket, men alligevel har konflikten store konsekvenser for hospitaler, hjemmepleje og ikke mindst for borgere og patienter. I uge 25 blev over 15.600 ambulante kontakter og kirurgiske indgreb udskudt, og i uge 26 er 12.726 yderligere aktiviteter blevet udskudt, viser opgørelser fra regionerne. De tal dækker både udredninger, forundersøgelser, behandlinger, kontrolbesøg og operationer.

”Jeg undrer mig virkelig over, at arbejdsgiverne ikke tager det her mere alvorligt. For det er en meget alvorlig situation, at så mange ansatte i sundhedsvæsenet ikke får den løn de fortjener - og samtidig er hårdt pressede og mangler kollegaer. Det er arbejdsgiverne og politikernes ansvar at gøre noget ved det,” siger formanden for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen.

Hun er bekymret for de langsigtede konsekvenser det vil have, hvis ikke sygeplejerskernes løn og arbejdsvilkår bliver forbedret.

”Det er nødvendigt at kunne tiltrække nye til uddannelsen, rekruttere nye sygeplejersker på afdelingerne og fastholde sygeplejerskerne i faget, hvis der i fremtiden skal være nok sygeplejersker. For at det kan lykkes, er et opgør med den nuværende løn og tjenestemandsreformen nødvendig,” tilføjer Grete Christensen.

Læs mere om tallene for udskudte aktiviteter her.